Og det ble en skikkelig oppmuntrende kveld. Vi har for tiden totalt 13 grupper med totalt rundt 100 medlemmer, og vi opplever et kollektivt driv i retning av å gjøre gruppene enda mer målrettede. Vi holder fellesskapet høyt, både det fellesskapet som er mellom Gud og mennesker, og det fellesskapet som er mellommenneskelig. Cellegruppen skal være et lite menighetsfellesskap hvor vi både får trives og utvikle oss. Samtidig ønsker vi at gruppene skal være et redskap for vekst.

Slik celle-navnet illustrerer, vil vi at gruppene skal vokse slik at de deler seg og blir flere. Dermed oppstår det nye åpninger og rom for flere mennesker. Det Jesus har gitt oss er for verdifullt til at vi kan holde det for oss selv, derfor bruker vi cellene som fellesskap hvor vi sammen arbeider for å befolke himmelen.

Vanligvis samles cellegruppene to timer i uken, men vi oppfordrer gruppene til også å finne på ting sammen utenom dette. Og mens man noen ganger setter av en kveld i måneden til sosialt samvær, setter man andre ganger av kvelder til bønnevandringer, matlaging eller turer på Fløyen. Vi setter pris på mangfold og variasjon, og ønsker at gruppene skal være livgivere snarere enn en statisk programpost.

Er du ikke med i en gruppe og har lyst til å bli det? Ta kontakt med en av lederne i Frekvens eller Kanal U, så ordner vi det.