Men først tilbake til kommentaren. Jeg fortsatte å spinne på noen av tankene fra Ed Delphs bok ”Church@Community”. Kommentarer fikk samme overskrift som dagens blogg: ”De  gode gjerningene dere gjør.” Tema var selvsagt Jesu ord om å gjøre gode gjerninger som verden kan se og prise vår Far i himmelen. Hvordan det helt skal gå til, vet jeg ikke. Men så mye forstår jeg: Det må begynne med at vi gjør gode gjerninger, gjerninger som kommer våre medmennesker til gode, gjerninger som gagner lokalsamfunnet (og på lengre sikt både byen og landet).
Kristkirken i Tananger har ikke gudstjenester midt på sommeren, men uformelle møter eller sammenkomster i kveldingen. Det er en forsamling som jeg etter hvert kjenner ganske godt og som det alltid er fint å møte. Jeg har fulgt den fra før den ble en organisert menighet. Men denne gangen var det annerledes! For en flokk fra vårt eget Kanal U utgjorde sikkert mer enn halve forsamlingen. Med Håvard Berger i spissen og tett samarbeid med folk fra menigheten i Tananger har de ”inntatt” stedet, den første uken er tilbakelagt, en uke er igjen.

Så hva fordriver de tiden med nå i sommerferien? Kanal U-erne fordriver ikke tiden i det hele tatt. De bruker den på gode gjerninger! De maler hus. De rydder i hager. De hjelper mennesker uten betaling og uten betingelser. Jeg fikk med meg et festlig poeng til: De spiser på et bedehus. I den forbindelsen ringte de til ledelsen for bedehuset og spurte om det var OK at de malte det også. Så nå skinner bedehuset i Tananger nymalt og vakkert.

Selvsagt ønsker Kanal U-erne å dele evangeliet med andre og be for mennesker. Det gjør de også, og mot slutten av denne siste uken spisses virksomheten seg mer og mer mot det. Fredag og lørdag får de forresten festlig forsterkning. Da kommer Rudi Myntevik for å hjelpe dem og ha konsert den ene kvelden. Noe av målet er også å være med å dra i gang et permanent ungdomsarbeid i Kristkirken i Tananger.

Jeg blir stolt når jeg møter og ser den fine flokken fra menigheten vår i Bergen! Og takknemlig. Hvis dere ikke alt gjør det, så gå inn på Kanal Us websider og les rapportene både fra Tananger og fra teamet i Latvia. Begge vil evangelisere. Men det er så bibelsk riktig at vi også har med oss Jesusordene fra Bergprekenen:

Matt 5, 16: ”Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen!”