Med støtte fra Kristkirken ble dette gjort mulig, og sensommeren 2006 flyttet familien til byen Zainsk i det sørøstlige av Den Autonome Republikken Tatarstan ved fotenden av Uralfjellkjeden og grenser til Sibir i øst.
Zainsk ble valgt ut som en del av den strategien som nettverket av evangeliske menigheter i Tatarstan har for å nå alle de 42 regionene som Tatarstan består av.  Pr. i dag har de nådd 18 regioner, og de søker å ekspandere ytterligere i tiden fremover.   Utsendermenighetene som sender ut sine misjonærer er relativt unge. De fleste startet etter de fikk uavhengighet etter Sovjetuninonens fall tidlig på 1990- tallet.

Slava ( 36) som har jødiske røtter, ønsker å opprette kontakter med allerede eksisterende menigheter i Zainsk for å få til samarbeid for felles mål, sjelers frelse.  Han vil bruke den første tiden sier han ”til å sondere byen og bli kjent med den”.  Han vil oppsøke de steder der en kan treffe ungdommene og skape relasjoner, for som han sier: ”Jeg liker å omgås disse spesielt.” Han er i tillegg en uoppdaget karikatur-tegner som tegner svært så profesjonelle tegneseriefigurer og ønsker å tilby sine arbeider til den lokale avisutgiveren i byen.

Katie (33) er utdannet frisør og håper på sikt at det vil være mulig for henne å få arbeide i salong. Foreløpig er hun hjemme i leiligheten og tar seg av deres 2–årige sønn, mens deres 8 år gamle datter går på barneskole.

Zainsk er en by med om lag 35000 innbyggere og med en stor kunstig bygget innsjø hvor dybden kun er noen få meter og hvor det tas ut kraft for strømproduksjon.  Det er satt ut forskjellige fiskeslag og om høsten jakter en etter ender i speedbåt eller fra land. Om vinteren er innsjøen islagt for skøytegåing.
Zainsk er også rik på skog og tømmer, og for den russiske skieliten er områdene kjent for gode treningsmuligheter.
Zainsk, så vel som resten av Tatarstan, huser ulike minoriteter og folkeslag da det under Sovjetunionens periode fantes grupper fra alle impliserte land spredd rundt omkring over hele unionen.  De store religiøse retningene er den russisk-ortodokse kirke og islam.  De evangeliske befinner seg imellom og merker trykket det er med å være oppfattet som annerledes og ”lite” ønsket.

Tidligere KGB, nå FSB, har på oppdrag fra myndighetene kontroll med de ulike aktiviteter som finnes innen Tatarstan og nye tiltak mot uønskede grupper og bevegelser av ulike slag er varslet for 2007.