Men den angår ikke bare oss. Den har stor betydning for våre medmennesker eller enda mer bestemt, de mange rundt oss som lider og trenger annen og bedre hjelp enn det leger og andre spesialister alene kan gi dem. De trenger, enten de vet eller ikke, samme slags hjelp som Jesus ga sine lidende medmennesker, han som ”Gud salvet …. med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham”.

Historien begynner med Jesu virksomhet og fører oss langs mange veier frem til vår egen tid. MacNutt er en dyktig reisefører gjennom århundrene. Jeg kan en god del kirkehistorie, men oppdaget mye jeg slett ikke visste. Kanskje fordi temaet ikke har stått på historikernes saksliste og at det er en del av forbrytelsen det også?

For å summere opp, skriver MacNutt: ”Hva var forbrytelsen? Den største gaven Jesus kom for å gi – Den Hellige Ånd som gjør oss i stand til å leve som nye skapninger – ble tatt fra oss som erfart virkelighet i våre liv. Mange av de karismatiske gavene som frir oss fra det som hindrer oss i å leve forvandlede liv, ble også tatt fra oss.”

Hvem begikk mordet? Ingen er noen gang blitt beskyldt for å ville gjøre forbrytelsen – men for største delen var det seriøse, hellige ledere som trodde de renset kristentroen, som gjorde det.”

Dette er en bok, et rop, om gjenreisning av det som var så viktig i Jesu virksomhet og som hadde en fremtredende plass i menighetens liv de første tre hundre årene: Helbredelse og befrielse. Men for MacNutt er det en selvfølge at det igjen henger sammen med dåpen i Den Hellige Ånd.

Vi vil gjerne være med på gjenreisningen!