Det skjer så mye for tiden!! Jesus gjør så utrolig mye bra!!

På weekenden med Kanal U ble det så mange møter med Jesus for folk at vi etterhvert kom fullstendig ut av tellingen.. vi aner ikke hvor mye Jesus gjorde der. Enkelte folk ble fylt med DHÅ så grundig at de ravet av gårde i lokalene... og de lo og lo og lo... rett ved siden av er det en som gråter i smerte fordi Gud holder på med en helbredelsesprosess... ved siden av der er det en som bare sitter stille og nyter Guds nærvær... ved siden av der igjen er det nok en person med så mye latterkick som vedkommede aldri har hatt før. Ved siden av der var det en som profeterte over en annen, et annet sted var oppmuntrende, anerkjennende ord i ferd med å overbringes... et annet sted var det dans... en annen person i stille gråt igjen..

Det er bare HERLIG å se hva som skjer når Gud først kommer... han er bare så enormt god på å møte oss der vi er.. Utslagene er ulike, men Ånden er den samme... til oppbyggelse, frihet, kjærlighet, glede, fred, gjenopprettelse... Gud er knusegod - og det er herlig å få være et vitne om det jeg ser og hører.

Det slo meg her om dagen at det mest uinteressante som finnes, må være et vitne som ikke har noe å fortelle. En person som sier at han er vitne, men ikke har noe å fortelle, fremstår som en tulling i et rettslokale.

"Dere skal være mine vitner", sier Jesus... Hva betyr vel det? Vi skal fortelle om hans gjerninger!

Peter sier: "Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt" ...

Vitner forteller om det de ser og hører... Jeg tror at årsaken til at så mye "vitning" går i dass, er fordi at det eneste vi har å vitne om, er litt ekstra fred, en god venn som er flink å lytte og minsket frykt for å dø! Hallo, store deler av befolkningen har det bra, de har sine venner, og er ikke redd for å dø..

Det er AVGJØRENDE at vi trakter etter det LIVET Jesus vil ha oss inn i. Jeg bare merker de siste dagene hvor mye lettere det er å fortelle folk om Jesus når det skjer så mye rundt omkring som peker på ham!

Det er ment slik at vi skal være vitner, mens DHÅ skal overbevise hjertene.

Ofte er det slik at vi prøver å overbevise, mens DHÅ sukker over samtalen han er vitne til.

Hvis jeg ikke hadde levd med Gud, og mennesker rundt meg påberopte seg at de levde med ham (ikke bare trodde at han fantes) ... ja, da hadde jeg jammen meg forventet litt overnaturlige ting av livene deres. Jeg tror jeg hadde blitt usikker hvis alt var likt som meg. Tror de virkelig på dette her? Han er ikke så veldig aktiv denne guden deres.. Er ikke det naturlig med litt KRAFT, liksom?

Overnaturlige greier er en naturlig del av et liv med Gud. Logisk!

Det er spennende å få være et vitne som forteller andre om det Jesus gjør. Men det forutsetter at jeg ser og hører ting... hvis ikke blir jeg et tannløst vitne ingen har interesse av å høre på ... for jeg har ikke noe å fortelle!

Gud har mer på lager - - - go and get it!