Sannheter å tro

 1. En drøm er et oppdrag, en lidenskap, en byrde, noe du bare må gjøre. (Paulus sa: "Ve meg om jeg ikke forkynner evangeliet"). Nehemja sa: "Jeg hadde ikke fortalt noe menneske hva Gud hadde tilskyndet meg til å gjøre for Jerusalem" (Neh 2,12). En drøm er det Gud har lagt ned i ditt hjerte at du skal gjøre! En drøm er en oppfordring til tjeneste (Apg 22,8-10), og vi elsker å tjene!
 2. Den som sitter ved siden av deg, har en utrolig og guddommelig utformet fremtid (Ef 2,10), akkurat som Abraham og Sara, moder Teresa, Pat Boone og mattelæreren din.
 3. Dessverre er det de færreste som går inn i sin bestemmelse. Som Oscar Wilde sa: "De fleste mennesker har fortsatt musikken på innsiden når de dør". Hvorfor? Løgner utenfra og innenfra, drømmeknusere, synd og den religiøse kulturen som noen ganger sier at drømmer først og fremst er for ordinerte prester, alt dette kan føre til passivitet.
 4. For å få se at drømmene blir oppfylt, må vi: la selvet og våre mindreverdige drømmer dø, tro at Gud er stor og god, ta noen sjanser, bryte ut av passivitet (en drømmedreper) og satse for fullt! Drømmene tar oss ofte ut over våre evner. Det er derfor det kreves tro og mot. Men drømmene henger vanligvis sammen med våre gudgitte gaver, og det er Gud som utruster oss til å gjøre det. Drømmer er ofte nærmere oss enn vi skjønner, for eksempel på jobben vår, i barnestolen, eller i våre stille ønsker. Noen ganger trenger vi bare lov til å drømme – og tro på at Gud er god.
 5. Drømmer speiler en side av Guds karakter som for eksempel medfølelse med de fattige, kjærlighet til barn, ønske om rettferdighet, omsorg for familien eller lidenskap for fortapte mennesker. Så Nehemjas omsorg for Jerusalem reflekterte Guds omsorg for Jerusalem!
 6. Den viktigste siden ved drømmer er dette: Hvor god er Gud? Hvis han ikke er særlig god, så ikke forvent mye. Hvis han er god, så forvent at han skal gjøre store ting i deg og gjennom deg.
 7. Det er ofte en venteperiode (si: "huff") fra drømmen blir gitt til den blir oppfylt. Det gjaldt for Abraham og Josef og David – og det vil nok sannsynligvis gjelde deg også. I løpet av den tiden gjør Gud gode ting i oss før han gjør store ting gjennom oss.
 8. "Hva om’er" sender oss inn i fremtiden – bruk dem. "Hvis bare’er" lammer oss i fortiden – slett dem. Positivt: "Hva om Gud velsigner forretningen vår!" Negativt: "Hvis bare jeg ikke hadde droppet ut av skolen."

Prinsipper å forstå

 1. Gud utvalgte oss lenge før vi valgte ham (Ef. 1,4). Vi er forutbestemt (og det er et godt ord). Det betyr at vi har en fremtid som er planlagt på forhånd (Ef 1,5), og som innbefatter gode gjerninger vi skal få vandre i. Når han ser på oss, har han konkrete planer for oss i tankene.
 2. Vi står ansvarlige for å forvalte våre drømmer. Gud gir dem til oss, men vi må ta skrittet og utføre dem. Vi må betale en pris for å se våre drømmer oppfylt, og det krever mot. Er du klar for å ta sjansen? Den Hellige Ånd istandsetter oss til å oppfylle drømmene. Det er ikke bare opp til oss.
 3. Knuste drømmer kan gjenopprettes fordi Gud har all makt og han er trofasthet.
 4. Vi kan bli drømmeforløsere for andre. Mennesker som har ansvar for andre, som foreldre, lærere, trenere og pastorer har en spesiell mulighet til å forløse drømmene hos dem de har ansvar for. Hvem vil vel være en drømmeknuser? Jeg vil mye heller være en drømmeforløser.

Løgner å stå imot

 1. Jeg er ikke viktig nok til å ha en drøm. (Og hvem vil du si er viktig nok?)
 2. Drømmer er skjøre, og vanligvis blir de aldri realisert. (Det er sant når det gjelder våre drømmer, men ikke for guddommelige implantater, for oppdrag fra himmelen, gudgitte kall).
 3. Drømmene er sannsynligvis mine egne tanker, ikke Guds. (Gud elsker å legge sine tanker ned i oss).
 4. Drømmen min er for stor til at Gud kan håndtere den. (Drømmen din er ikke for stor – din Gud er for liten).
 5. Drømmen min er for liten til å bety noe. (Gud elsker å bruke små ting, som celler og frø).
 6. Jeg er for gammel til å ha en drøm. (Jasså. Bibelen sier at "de gamle blant dere skal ha drømmer").
 7. Jeg sviktet Gud. Nå må jeg slå meg til ro med plan B. (Det finnes ingen plan B).
 8. Hjertet mitt vil føre meg på villspor. (Ja, det er svikefullt, men Gud gir oss en transplantasjon).
 9. Jeg er ikke smart nok, godt nok utrustet, åndelig nok. (Nok er nok!)
 10. Fullfør denne setningen: Jeg er for _____________________

Spørsmål å svare på

 1. Hvordan vet jeg at drømmen min er fra Gud? Den forsvinner ikke. Det er en lidenskap, ikke en preferanse. Den bekreftes av andre. Gud tar det opp med meg slik han gjorde med Abraham.
 2. Har vi mer enn én drøm? Vanligvis. Når vi har fullført ett oppdrag, er vi klar for det neste.
 3. Kanselleres drømmen hvis vi mislykkes? Ikke hvis du har en stor Gud.
 4. Hvorfor blir jeg noen ganger redd når jeg tenker på drømmen min? Den er sannsynligvis større enn du er, og det krever tro for å realisere den. Drømmer på størrelse med hjernen din krever ikke tro.
 5. Hvorfor bruker Gud ofte lang tid på å oppfylle drømmene våre? Fordi han gjør et viktig verk i
 6. Hvor viktig er det at jeg oppdager hva drømmen min er? Det er viktigere å leve lydig under Kristi herredømme. Du kommer til å gå inn i drømmen din selv om du ikke vet hva den er.

   

Skritt å ta

 1. Se opp, inn og ut. Opp – til den Store dirigenten som har en rolle du skal spille (en god rolle som passer til den du er og som du kan gjøre bra). Inn – på måten du er skapt og fungerer. Ut – på behovene som treffer ditt hjerte.
 2. Når du ser innover, spør: "Hva gjør meg trist, sint, glad?"
 3. Hvis du fortsatt ikke har peiling, se utover! Finn et behov og møt det. Alt handler om å tjene!

(Paul Anderson)

 

Les også: Avdekke drømmer..

Send inn drømmeskjema..