Endre_og_Linda.gif

 

Tekst: Linda og Endre Ljones

For å oppdage noen av nøklene som kan hjelpe oss på veien, trenger vi først av alt undervisning om dette temaet. På samme måte som man trenger grundig opplæring for å kunne kjøre en bil, trenger man undervisning og veiledning for å utvikle gode ekteskap. Kanskje man hadde sett andre statistikker i forhold til skilsmisser dersom samfunnet hadde satset like mye på samlivsundervisning som på trafikkopplæring?

 

Vi ønsker å trekke frem noen punkter som har vært til hjelp for oss. Det er ikke ment som utfyllende undervisning om teamet, men vi kan gi noen drypp – og kanskje kommer vi til tilbake med flere etter hvert.

 

Kommunikasjon er et viktig tema som ligger i bunn for all ekteskapsundervisning. Som mennesker er det stort sett det vi gjør – vi kommuniserer hele tiden både gjennom det vi sier, det vi gjør og med det kroppsspråket vi bruker. Det mest utfordrende med kommunikasjon er kanskje alt vi ikke kommuniserer. Vi har lett for å tenke ”han må da skjønne” istedenfor å sette ord på våre tanker og behov til den andre parten. Vi har i slike situasjoner lett for å ”tie i hjel” problemene der vi skulle gått inn i de med åpne samtaler.

 

Hva gjør vi så for å komme i gang med den gode samtalen?

 

En nøkkel kan være å dele følelser med hverandre. Vi har gjort det til en bevisst trening oss imellom å sette ord på følelsene våre overfor hverandre. Metoden vi har fulgt er at vi har valgt ut et par følelser hver og delt med den andre hva som første gang fikk oss til å kjenne på disse følelsene og hva som får oss til å kjenne på det samme i dag. Vi har blitt kjent med hverandre på en ny måte og samtidig fått en bedre forståelse av hverandres reaksjoner i ulike settinger.

 

Et eksempel: Vi valgte ordet ”skuffelse”. En av oss var skuffet over at foreldrene aldri hadde tid til å være med på fotballkamper – noe som kan forklare hvorfor det er så overmåte viktig å ta del i alle barnas kamper i dag. Man kan her godt bruke anledningen til å dele følelser fra den første tiden i forelskelsen og hva man falt for hos sin kjære. Slike delestunder kan i starten virke noe kunstige, men det vil bli lettere etter hvert som man trener. Vi kommer fortere på dypet istedenfor å snakke ”rundt grøten”. Vi har god erfaring med å velge to følelser og at minst en av dem er positiv.

 

En annen nøkkel er å være i nær relasjon på det åndelige planet. Når Gud blir inkludert i samlivet gjennom bønn fører det til at vi blir sterkere til å møte utfordringer og ulikheter. I bønn deler vi våre gleder og bekymringer med Gud. Vi har erfart at vi gjennom dette har fått del i ektefellens følelser og tanker. Resultatet er at vi får kjærlighet til hverandre og kan møte hverandre med større ydmykhet. Det har hittil aldri slått feil – selv etter 19 år. Gud er bare god!

 

En tredje nøkkel det ikke er så vanlig å snakke om er fysisk nærhet. Fallgruvene er mange, men Guds intensjoner derimot er helt fantastiske! Hvordan kan vi innta landet på dette området også?

 

Åpenhet er grunnsteinen i vårt sexliv og vi må være bevisst på å snakke om våre tanker, følelser og behov også her. Det er verken farlig eller skummelt å snakke om sex, men fører til en fantastisk frihet som Gud har kalt oss til!

 

Nokler_ekteskapDet er dessverre slik at noe av det vakreste Gud har skapt også er et område der den onde setter inn massive angrep. Sex handler om å ære Gud og hverandre. Det handler IKKE om skam, makt og egoisme – slik den onde prøver å overbevise oss om. Alt det negative fokuset har dessverre medført at det heller ikke i de kristne miljøene snakkes særlig åpent om dette temaet. Tausheten bruker den onde for det den er verdt. Det er mye undervisning gjennom media som gir et vrengebilde på Guds gode ordninger. Undervisning om troskap og renhet er bortimot fraværende i samfunnet. Tro kommer av forkynnelse – slik er det også på dette området. Så lenge tanker og gjerninger i forhold til for eksempel pornografi, utroskap enten i tankeverden eller utøvd i praksis, forblir i mørket kan vi heller ikke innta landet på dette området. Vi løfter ting frem i lyset for at den onde skal bli fratatt makten over oss. Tør vi oppfordre til åpenhet og bekjennelse?

 

Vårt ønske og vår drøm er å se ektepar satt i frihet og nå sitt fulle potensial i samlivet. Ekteskapet er noe vi må jobbe med – det blir ikke bra av seg selv, men det er innsatsen verdt.

 

Tenk på hvor viktig det er å ha service på bilen – kanskje ditt ekteskap trenger litt service snart?