image.jpg

Etter mange års trofast tjeneste i Kristkirken, blir Eldar Eiksund fra 1. august ansatt i Trondheim Frikirke. Han skal være vikar for menighetens pastor Bjørn Jellestad, som har fått innvilget studiepermisjon frem til 30. juni 2015. Fra før er det kjent at menighetens mangeårige frontfigur Thomas Bjerkholt går av med pensjon 1. august.

Familien flytter I forbindelse med jobbskiftet flytter familien Eiksund til Trøndelag. Marit kommer som kjent derfra, og Eldar har flere søsken i området. De kommer dermed til å selge huset sitt på Sotra. Selv om Eldar har vært med i Kristkirken siden menigheten ble grunnlagt i 1994, har han bakgrunn dra Frikirken. Han vokste opp i menigheten i Ørsta, hvor faren var eldste. I Bergen Frikirke var han ansatt som distriktsevangelist fra 1992-1994

Daglig leder Eiksund får tittelen daglig leder, mens arbeidsoppgavene blir en kombinasjon av pastorale og mer administrative gjøremål. Sammensetningen ligner noe på den rollen han hadde i Kristkirken fra 2005-2013, men med mer vekt på det pastorale og blant annet ikke ansvar for daglig oppfølging av økonomien. Eiksund sier selv at han gleder seg til å ta fatt på de nye arbeidsoppgavene.

Enestående innsats Eldsterådets leder Geir Anton Johansen roser Eldar Eiksund for hans helt enestående tjeneste i Kristkirken gjennom en årrekke. Han ble innsatt som eldste i 1996, og fratrer 31. juli. Eiksund har identifisert seg sterkt med menigheten, og har lagt ned et stort arbeid – ikke minst i årene etter at de tidligere forstanderne Reidar Paulsen og Rolf Helen gikk av med pensjon i 2008. – Vi er svært takknemlige for de 18 årene sammen med Eldar i eldsterådet. Hans hengivenhet til menigheten har vært eksepsjonell. Vi gleder oss med Eldar og Marit over kallet til Trondheim Frikirke og vil sende dem med full støtte og velsignelse fra Kristkirken, sier Johansen. Eiksund selv er preget av både takknemlighet og forventning: – Jeg er svært takknemlig for årene vi har fått ha sammen i Kristkirken. Tiden her har preget både liv og tenkning. Jeg vil savne menigheten, men også huske på dere med mye glede. Vi ser ellers med spenning og forventning frem til de nye utfordringene som nå ligger foran meg og oss i Trøndelag. Guds velsignelse over dere alle, sier Eldar Eiksund.