Elin-Constanse-e1439300130161.jpg

Det er en stor glede å meddele at Kristkirkens stab nå har sikret seg Elin Constanses signatur!

F.o.m. 1.august jobber Elin Constanse i en 30% fast stilling som leder for barnemiljøet (0-9 år). Denne rollen har Elin Constanse hatt i Kristkirken tidligere, og vi er overbevist om at hun er svært egnet for denne jobben.

I tillegg til at Elin Constanse selv kommer til å lede én av de tre barnegruppene på søndagene, er hennes primærfunksjon å følge opp lederne i barnemiljøet, være et bindeledd mellom barnemiljøet og menigheten forøvrig - og jobbe målrettet for at denne viktige aldersgruppen erfarer prioritet og kvalitet. Elin Constanse ønsker også å jobbe med å styrke relasjonen menigheten og hjemmene - slik at vi i større grad kan stå sammen om at disse små, unike menneskene får en sunn, sterk og naturlig relasjon til Jesus.

Elin Constanse er gift med Tarjei, og sammen har de to små barn - David og Sara. 

Vi gleder oss veldig over at Elin Constanse er motivert for å legge ned tid og energi i Kristkirken - og vi ønsker henne veldig velkommen til Kristkirkens stab!

- Håvard

 Ps. Maria Mathiesen - som hadde rollen som barnemiljø-leder skoleåret 2014/15 - begynner nå å studere, og det er vår glede å ære henne for den jobben hun har gjort i Kristkirken siste året.