E-Helgoy_01.jpg

Tekst: Tarjei Gilje

Ikke desto mindre har vi i eldste- og diakonrådet arbeidet iherdig for å finne en som kan gå inn i Eldar Eiksunds stilling mens han har permisjon i 2013. Eldar har lagt ned en formidabel innsats i mange år, og har hatt spesielt mye ansvar etter at Reidar Paulsen og Rolf Helén Iversen ble pensjonister i 2008. Eldar har vært menighetens daglige leder, og har samtidig utført en rekke av de oppgavene som vanligvis forstanderen har ansvar for. Da Eldar i mai søkte om permisjon for 2013, ble det etter hvert klart at stillingen hans blir delt på flere personer.

Nå kan vi fortelle at Elisabeth Helgøy, med virkning fra 1. desember, går inn som menighetens nye administrative leder. Hun kommer til å bruke desember sammen med Eldar for å få en innføring i arbeidsoppgavene, og vil trappe opp til 80 prosent stilling, hvor hun også vil bidra i forhold til søndagsskolearbeidet. Helgøy er førskolelærer av yrke, og har også erfaring som kontormedarbeider i Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi er veldig glade for at Elisabeth har villet ta på seg dette engasjementet. Familien Helgøy er godt kjent for menigheten, og vi er trygge på at Elisabeths inntreden vil være en berikelse for både staben og menighetsfellesskapet for øvrig. I tillegg kan vi som er opptatt av synlige kvinner i tjeneste glede oss over at menighetens mangeårige og dyktige sekretær Wenche Bakke nå får selskap av både Marte og Elisabeth.

Det er ellers verdt å nevne at Elisabeth er gift med Aksel Helgøy, som for tiden har en del lederansvar i diakonrådet. I tråd med det såkalte admin-utvalgets innstilling, er tanken at daglig leder primært skal rapportere til diakonrådet. Diakonrådets leder Karl Herman Frantzen vil sammen med de øvrige berørte parter her sørge for at det blir etablert ryddige arbeidsrutiner.

Igjen: fra eldsterådets side ser vi svært lyst på stabsituasjonen. Der vi tidligere har hatt en lang rekke planer og ideer, ser vi nå at gjennomføringskraften blir betraktelig større. Vi kan være ganske trygge på at flere av eldstefruene gleder seg over mindre arbeidsbelastning på ektemennene, men tror enda mer at menighetsfellesskapet vil merke økt kapasitet fra ledelse og stab. Dette gjør oss bedre i stand til å gjøre det vi som menighet er kalt til å gjøre: å ære Gud og leve slik at flere blir kjent med Frelseren.

Derfor er vi takknemlige for både Elisabeth, Marte, Einar og Håvard, og ser med glede og forventning frem mot det Herrens år 2013.