Det er sommer og en fin tid å lese. Ja, jeg skal vel innrømme at jeg er ”leser” året rundt. Men noen ganger tar de mange gjøremål så mye av tid og oppmerksomhet at det blir vanskelig å holde tempo og sammenheng på lesningen. Så blir sommer og ferie en bedre anledning til å bryne seg på nye tanker.

I sommer har jeg alt lest et par utfordrende bøker. Overskriften og ingressen på denne bloggen er den  overskriften jeg foreslår på en artikkel jeg regner med å få inn i Magazinet. Her er begynnelsen på artikkelen:

”Amerikaneren James Rutz er overbevist om at vi allerede er inne i en verdensvid vekkelse som sprenger alle våre tilvante forestillinger. I sin nye bok ”MegaShift” har han samlet et vell av fakta fra alle kanter av verden. På grunnlag av dem forutsier han en formidabel vekst av bevisste kristne i de kommende år. Ja, han skriver om ”hvorfor verden snart vil bli kristen”.

Rutz mener at det vokser frem en kjerne av radikale kristne som blir eller alt er redskapet for en bølge av tegn og under, ikke bare helbredelser, men dødesoppvekkelser (han nevner femti land hvor døde er vekket opp de siste 10-15 årene) og andre mektige inngrep fra Gud, og ikke minst en innhøsting av mennesker for Guds rike. Han kaller det en apostolisk kjerne. Jeg nevnte det så vidt i prekenen søndag 17. juli.  

Deler av boken setter spørsmålstegn ved nesten alle tradisjonelle meninger om menighet og gudstjenester og alle våre nedarbede former. Noen ganger er det vanskelig å se klart om Rutz opptrer som rapportør eller normgiver. Her er stoff til mer enn en livlig debatt, men like mye til glede og oppmuntring.

Kanskje vi som menighetsledere kan få trøbbel med folk som leser ”MegaShift”? Men den risken får vi ta. Vi har bestilt boken til Kristkirken Media, men det tar vel 2-6 uker før vi har den her. Ingen trenger å være enige i alt Rutz sier. Men mange av hans fakta er godt dokumentert, de bør vi bare notere oss med glede - og kanskje be enn mer om at vi får stå midt i strømmen når Gud gjør noe nytt.