Den heter ”Kampskrift for en ny generasjon” og bærer preg av Christiansens sterke iver etter at ungdom i Norge og i hele Europa skal få bli kjent med Jesus. Boken ble skrevet like før Jesus Revolution og Ny Generasjon elev- og studentunion så dagens lys. Christiansen innleder med å stille en nedslående diagnose med tanke på kristent ungdomsarbeid, men han fortsetter straks med å stake ut en ny kurs.

”Det har vært mye konserter, men lite bønn. Mye underholdning og lite kraft. Målet for mange har vært å leve så likt verden som mulig, og samtidig kunne kalle seg en kristen,” skriver Christiansen. Men han øyner altså håp:

”En ny generasjon reiser seg. (…) Det er et annerledes folk. De vil tilbake til boka. Leve som de første kristne. De vil fram til urkristendommens kraft. Guds Ord er den høyeste autoritet i deres liv. (…) De vil leve et rent og hellig liv og avsi seg denne verdens ånd og tankegang. De har et altoppslukende mål: å utbre Guds rike, fullføre Jesu befaling, se folkeslagene vende seg til Gud. De vil at Guds menighet skal reise seg og at tegn, under og mirakler gjenoppretter respekten for Guds Navn.”

Dette ble skrevet i 1995, og boken vakte den gang en viss oppsikt. I dag er det flere som har sagt noe av det samme, og vi har sett en kraftig blomstring i mange ungdomsmiljø flere steder i landet. Det skal vi glede oss over! Men vi har mye mer å innta, og Guds kall til oss lyder minst like sterkt i dag som det gjorde den gang.

La meg kort nevne et par ting som jeg særlig merker meg: 1) Tanken om å leve så likt denne verden som mulig og fortsatt kunne kalle seg en kristen må dø. Målet må være å leve så nært Gud som mulig og fortsatt være i denne verden. Tiden for halvhjertethet er forbi. 2) Jeg synes det er spennende at han skriver ”fram” til urkristendommens kraft. Han kunne godt ha sagt ”tilbake til”, men vi kan glede oss over at vår Herre er den samme da som nå (Heb 13:8), derfor skal vi få løfte blikket og se fremover i stedet for å drømme om det som en gang var.

Urkristendommens kraft var ikke reservert for urkirken, den var ment å være tilgjengelig for kirken gjennom alle tider. Vi har gledet oss stort over å se en tydelig økning i overnaturlige inngrep fra Gud i løpet av det siste halve året. Samtidig går vi for at dette bare er begynnelsen slik at det overnaturlige kan bli naturlig og normalt ettersom vårt Gudsbilde blir korrigert slik at det samsvaret med det bildet Gud gir av seg selv i Bibelen. Det vi trenger, er nærkontakt med Jesus slik at han får dele Guds hjerte med oss. Vi trenger å bli gjennomvætet i Guds nåde slik at vi vokser inn i frihet fra oss selv. Den nye generasjonen er en Jesus-generasjon som vil følge ham dit han går.

 

- Tarjei Gilje