Bildet han så var av kirkesalen i Kristkirken. ”Men jeg tror det gjelder hele menigheten i Bergen,” føyde han til. Marc mener det synet han så, gjelder 2006 - uten at han tidfeste det nøyere.

Jeg har fortalt Marc tidligere om det som skjer, ikke minst blant de unge og på skolene i byen, om de som frimodig proklamerer Guds rike er kommet nær og innbyr alle som har sykdom og skader til forbønn, og som får se at Gud griper inn gang på gang. Og om hvordan vi venter på at det skal føre til omvendelser og nytt liv.

Marc mener forskjellen på menigheter som proklamerer Guds rike og de som er eksklusivt søkersensitive, blir tydeligere og tydeligere. Jeg fortalte om professor Eddie Gibbs besøk her for en tid siden. Gibbs viste at den egentlige ”søkeren” er Jesus, han som kom for å søke og frelse det fortapte. Så skal vi gå i hans fotspor, er det vi som skal være søkerne, de som gjør som Jesus og søker etter det fortapte for at det skal bli frelst.

Marc Dupont har besøkt oss både en og to ganger årlig siden 1993. I år blir det ikke noe besøk. Men tidlig neste år kommer han igjen.