IMG_9590-310x206.jpg

Thomas Dalsbø (bildet) har vært en del av Kanal Us lederteam i mange år, og har vært Kristkirkens ungdomsleder de senere årene. Han har vært ansatt i 40 prosent stilling, og har gjort en formidabel jobb. Han har også ledet ungdomsledernettverket i byen i en periode. Thomas kunngjorde for en tid tilbake at han ønsket å gi seg som ungdomsleder denne sommeren, blant annet for å få utvidet tid til studier i sitt siste år som masterstudent ved Universitetet i Bergen. Vi i Kristkirkens ledelse støtter Thomas’ valg, og er glad for at ungdommene i Kanal U har et forbilde som setter utdanning høyt. Vi har ikke lyktes med å få på plass en fast ny ungdomsleder ennå, men eldsterådet og Kanal Us lederteam jobber målrettet med dette. Inntil videre leder _ og Jørgen Bull Kristiansen Kanal U, og vi er sikre på at de vil gjøre en solid jobb. De har begge vært i ungdomsmiljøet i lang tid, har et dedikert lederteam med seg og har flotte relasjoner til flere i Kristkirkens ledelse.