IMG_9590-310x206.jpg

Thomas Dalsbø (bildet) har vært en del av Kanal Us lederteam i mange år, og har vært Kristkirkens ungdomsleder de senere årene. Han har vært ansatt i 40 prosent stilling, og har gjort en formidabel jobb. Han har også ledet ungdomsledernettverket i byen i en periode. Thomas kunngjorde for en tid tilbake at han ønsket å gi seg som ungdomsleder denne sommeren, blant annet for å få utvidet tid til studier i sitt siste år som masterstudent ved Universitetet i Bergen. Vi i Kristkirkens ledelse støtter Thomas’ valg, og er glad for at ungdommene i Kanal U har et forbilde som setter utdanning høyt. Vi har ikke lyktes med å få på plass en fast ny ungdomsleder ennå, men eldsterådet og Kanal Us lederteam jobber målrettet med dette.Inntil videre leder Jan Christoph Noven og Jørgen Bull Kristiansen Kanal U, og vi er sikre på at de vil gjøre en solid jobb. De har begge vært i ungdomsmiljøet i lang tid, har et dedikert lederteam med seg og har flotte relasjoner til flere i Kristkirkens ledelse.