hb07.jpg

hb07Håvard Berger er en kjent og kjær person for alle oss i menigheten. Han har vært en del av ungdomsmiljøet her nesten fra starten av, har vært med i ledelsen for Kanal U fra 2001 og hovedleder for ungdomsarbeidet de siste 6 ½ årene. Han har lagt ned en formidabel innsats i de årene han har vært her, og betydd mye for svært mange av spesielt ungdommene og de unge voksne i menigheten.

 

Etter så mange år med stor innsats, er nå tiden inne for en liten pause, og Håvard har søkt og fått innvilget permisjon fra januar til og med juli 2010.  Denne perioden vil han tilbringe i Oslo for i første rekke å få bruke noe mer tid sammen med sin kjære Elisabeth, som for tiden er engasjert der. Vi gleder oss sammen med ham og ser frem til videre samarbeid etter endt permisjonstid.

 

thomas_dalsbo_01karlsen_kristofferKristoffer Karlsen, som skulle være kjent for oss alle, har sagt ja til å overta som hovedleder for Kanal U fremover.  Han får med seg Thomas Dalsbø som sin nærmeste støttespiller og ungdomsarbeidet skulle da være i trygge hender også i fortsettelsen.

 

Vi vil i neste uke komme tilbake med et lengre intervju med Håvard, Kristoffer og Thomas. Dette vil bli lagt ut her på hjemmesidene og trykket i kommende utgave av Nytt og Nyttig (uke 49), en utgave som i stor grad vil fokusere på ungdomsarbeidet. Men det kommer vi altså tilbake til...

 

For eldsterådet:
Geir Anton Johansen
Eldar Eiksund