”Det finnes mer i himlen og på jorden enn all din kunnskap drømmer om, Horatio,” skrev Shakespeare i Hamlet. Sitatet har vandret videre i mange utgaver. For flere og flere også i vår tid betyr det at den materielle virkelighet ikke kan være det eneste. ”Troen på et univers overfylt med engler og demoner og mystiske krefter brer om seg - også i vår del av verden. De troende øker i antall,” skrev Gunn Hild Lem nylig i Dagbladet. Hun siktet på karismatiske kristne og liker ikke det hun ser. Men det er ikke bare bibeltroende kristne som tror på engler og demoner og mystiske krefter i dag. Det er nok å se på ukepresse og populære TV-serier for å se den store interessen for det åndelige eller overnaturlige.

Bibelen er den eneste pålitelige veiviser til den åndelige virkeligheten. Vi vet en del, ikke minst har vi lært litt om hvordan vi skal stå mot de onde åndsmakter og hvordan vi skal sette mennesker i frihet. Men er det ikke på tide å lære mer om engler, om Guds mektige tjenere? I begynnelsen av mai kommer vi til å ha både seminar og konferanse med Gary Oates og team. De skal hjelpe oss til å se, høre og erfare mer av den – ikke minst det som gjelder Guds hellige engler, de som i følge Hebreerbrevet er sendt av Gud for å tjene oss: ”Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?”

Jeg gleder meg til det.