Salen.png

  Kveldens taler er Andreas Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag i Norge. Han taler solid og utfordrende om to måter å komme til korset på; for det første for å bli frelst og bli et Guds barn. For det andre for å legge ned sitt eget liv, og ta sitt kors opp for å følge Jesus som en kristen. I etterkant av møtet er det noen som søker forbønn mens andre sosialiserer seg i cafeen til langt på natt..

IMG_9590-310x206Vi er på «Jesusfesten». En helg i året der de aller fleste ungdoms -og studentarbeid i Bergen dropper egnemøter og kommer sammen for å feire Jesus og enhet på tvers av kirkegrenser. «Arrangert av ungdomsledernettverket», står det på plakaten. For å finne ut mer om hva som skjuler seg bak det noe mystiske navnet, tar vi en prat med Thomas Dalsbø, ungdomsleder i Kristkirken og leder for ungdomsledernettverket.

Hva er egentlig dette ungdomsledernettverket, Thomas?

-For å si det kort – så er det et lederfellesskap. Et forum der ungdomslederne i de forskjellige menighetene i byen kan komme sammen for å ha fellesskap, oppmuntre hverandre og lære av hverandre. Det er et fysisk uttrykk for den enheten som Jesus sier at vi kristne skal ha. Det er også et redskap for å nå byen for Jesus. Jeg tror at vi får en større slagkraft når vi står sammen enn hva vi gjør hver for oss.

Vi møtes ca. 1 gang i måneden til bønn, samtale og jobbing med fellesarrangementer som «Jesusfesten» på høsten og «Called» på våren. Vi prøver også å snakke om felles utfordringer der vi kan lære av hverandre. Vi hadde f.eks. nettopp en god samtale om hvordan vi motiverer frivillige ledere. Men det viktigste for oss er å bygge relasjoner og søke Jesus sammen.

Du sa noe om enhet mellom kristne – hvorfor er det så viktig?

-Fordi Jesus sa at vi skulle være ett! Jesus sammenligner oss kristne med en kropp der vi er forskjellige kroppsdeler og han er hodet. Kroppen må fungere sammen underlagt hodet. Det går ikke bra å ha løse kroppsdeler liggende her og der. Enhet gir også større troverdighet i møte med de som ikke tror. Motsatt kan vi si at hvis vi kristne er splittet og ikke kan samarbeide, så svekker det vår troverdighet til å dele det budskapet vi har. -Jeg mener at det sverter Guds navn når hans barn ikke står sammen, før han legger til at enhet ikke er det samme som enighet i alle ting.

Nevn en glede og en utfordring ved at så mange forskjellige kristne samles på f.eks. Jesusfesten

-Det er en stor glede at enheten vi kristne har får et konkret fysisk uttrykk. Det å se de andre kristne i byen og bygge relasjoner på tvers av menighetsgrenser er viktig. En utfordring er helt klart at vi er en veldig variert familie når det gjelder uttrykk og teologi. Det er viktig at vi møtes med ydmykhet. Det er en utfordring å virkelig forenes på tvers av ulike tanker og uttrykk, avslutter en engasjert «ungdomsledernettverleder»

Lovsangsteam