Flere av menighetens medlemmer deltar regelmessig på bønnemøter i Ny Generasjon-regi, og dette var andre gang i vår at de arrangerte møte på Kvarteret.

Daniel, som leder NG-avdelingen på høyden, fortalte om hvordan han hadde funnet fred i at Gud er og at Gud ser, selv om vi ikke alltid forstår, og etterpå fortalte Hanne Landro om hvordan Gud har vært med i de to årene som har gått siden Ove, faren hennes, døde. For de av oss som kjenner familien og har fulgt prosessen, var det både sterkt og oppmuntrende å høre Hanne fortelle om hvordan hun først hadde forventet at faren ville bli helbredet, hvordan hun etter hvert klarte å forsone seg med de ubesvarte spørsmålene, og hvordan hun fikk hente styrke hos Gud også etter at faren døde.

For Frekvens er møter som dette noe av det aller viktigste vi kan drive med. Vi ønsker å vise våre medstudenter at Gud er nær, at evangeliet er troverdig, og at Jesus er mer enn en begavet morallærer. Mens både Laget og Ny Generasjon gjør mye spennende på ungdoms- og videregående skoler, må vi erkjenne at vi har en noe lengre vei å gå blant byens studenter. Spennende ting er på gang på Lærerhøgskolen, Handelshøyskolen, blant medisinstudentene, på ingeniørhøgskolen og nå blant studentene på Høyden hvor Universitetets Psykologiske, Juridiske, Historisk-Filosofiske, Matematisk-Naturvitenskapelige og Samfunnsvitenskapelige fakultet ligger. Samtidig som vi gleder oss over dette, understreker vi sterkt at vi vil mye lengre. Vi vil at alle studenter i Bergen skal vite hva evangeliet handler om og at alle skal vite hvor de kan henvende seg dersom de har spørsmål eller ønsker å bli kristne. Frekvens er til fordi vi vil gjøre Jesus kjent, og vi siterer gjerne våre venner i Laget som sier: "Vi vil gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder så han blir trodd, elsket og etterfulgt."

Dette er en oppgave som kommer til å ta mer enn én uke og mer enn ett semester, men det er denne jobben vi har satt oss fore å utføre.