Et julerop fra glemselen

 

 

Deilig er jorden, O hellige natt.

 

Julen er her, og vi feirer som besatt.

 

Gavene kjøpes og pynten tas frem

 

en snartur i kirken før vi går hjem.

 

Bibelen tas frem fra der den lå gjemt

 

Men er det ikke noe viktig vi har glemt??

 

 

Julekrybbe har vi, og engler så milde

 

Vi tenker fromt på Jesusbarnet den lille,

 

som ble født i en krybbe, på et usselt sted

 

mens englene sang om glede og fred.

 

Ja, slike tanker liker vi  og slike vakre ord,

 

om kjærlighet og frihet og et nystemt englekor.

 

 

Evangeliet leser vi, før vi rundt treet går

 

Så har vi god samvittighet også i år.

 

Men hvor er Jesus, frelseren, midt i vår fest?

 

Er universets Herre kun en julekrybbegjest?

 

Et rop stiger opp, et nødrop til vår jord

 

Glem ham ikke i din fest, hør på Jesu ord:

 

 

Mitt kjære barn, visst ble jeg født på jorden her en gang

 

det er sant  som dere synger i mang en julesang

 

Men barnet mitt, julen den er mer enn vakre tanker

 

med julemat, presanger og "mitt hjerte alltid vanker".

 

Sperr meg ikke inne i en krybbe og en stall.

 

Se, jorden er min fotskammel og himmelen min hall!

 

 

Jeg er verdens skaper og har jorden i min hånd.

 

Jeg er den som kom for å bryte syndens bånd.

 

Mitt barn, fra krybben gikk veien videre for meg

 

inntil jeg døde på et kors, jeg gjorde det for deg!

 

Og ikke nok med det, jeg stod faktisk opp igjen.

 

Jeg lever ennå og vil gjerne være din venn.

 

 

Mine elskede barn, min villfarne jord

 

Hvorfor kan dere ikke høre mine ord?

 

Visst er min fødsel vel verdt en fest,

 

men det er deres vennskap jeg ønsker mest.

 

Dere feirer med prakt at Gud sin sønn sendte,

 

men har dere forstått hva som virkelig hendte?

 

 

Guds selv ble født her, uten prakt og herlighet

 

jeg ble som deg, jeg gjorde det av kjærlighet

 

Det var jeg som tente julestjernen den gang

 

det var min mektige englehær som sang.

 

Gled deg du jord, din frelser kom til deg,

 

og hvis du ikke tror det, hvorfor feirer du da meg?

 

 

Jeg vil ha mer enn en tom fest en gang hvert år.

 

Jeg er Herren din Gud, han som aldri forgår.

 

Ta meg på alvor, min kjære venn

 

Jeg lever, en dag skal jeg komme igjen.

 

Så midt oppi travelhet og alt som omgir deg

 

Midt oppi julen, stopp opp og tenk på meg.

 

 

 

Siril -Desember 2ooo