Journalist Frode Bjerkestrand har vært på møter og skriver om dem. Han har intervjuet både Pedersen og folk som har søkt forbønn til helbredelse. Bildet som tegnes er avvæpnende og sympatisk – langt på vei slik vi som har vært på Pedersens møter, har opplevd det.

Jeg går ut fra at grunnen til reportasjen lages nå, er at Svein-Magne Pedersen skal ha to møter i Loddefjord kirke i Bergen kommende helg. Det gjenspeiles også i BT-magasinet. En liten tilleggsartikkel inneholder et par intervjuer med anonyme skeptikere i menigheten og positive intervjuer med leder i menighetsrådet og en av prestene, Eivind-Bjørnar Hetlevik.

Magazinet har tidligere gjengitt noe av biskopen skepsis til disse møtene. Han tror på helbredelse, men bare i sjelesorgens ramme og begrunner det med Jakob 5. Men det holder etter vår mening ikke mål. Visst skal det Jakob skriver, brukes. Men bildet Det nye testamente gir oss er langt rikere! Både Jesu forbilde og urmenighetens eksempel viser at helbredelse og befrielse fra onde åndsmakter skulle prege den kristne menighet - og ikke minst evangeliseringen.

Hetlevik sier riktig til BT at det bes for lite for syke i menighetene. Altfor lite, vil vi tilføye. Ikke bare altfor lite i Den norske kirke. Frikirkene stiller ikke for sterkt de heller. Møtene i Loddefjord er bare et lite skritt på vei mot normalitet.

Michael Harper skrev for mange år siden om det han kaller ”to uomtvistelige fakta”: ”Det første er at en stor del av de fire evangeliene blir brukt til å beskrive Jesu helbredelser. I Markusevangeliet, som de fleste forskere tror har vært den primære kilde for Matteus og Lukas, er 209 vers av 666 viet Jesu mirakler, litt over trettien prosent. Hvis vi ser på de ti første kapitlene og utelater den lange lidelsesberetningen, blir tallet 200 av 425 vers, eller omtrent førtisju prosent. Selv om andelen i de andre evangeliene ikke er så høy, blir vi tvunget til å konkludere at forfatterne, uansett hvordan vi vil tolke det de har skrevet, ser på Jesu helbredelser som avgjørende viktige. Det er umulig å tenke seg evangeliene uten dem.”

Deretter sier han noe om Johannesevangeliets særpreg, og fortsetter: ”Det andre faktum som følger av dette, er at for forfatterne av alle de fire evangeliene var Jesu helbredelser viktige nok til å bli utførlig referert. ....Vi kan anta at disse menn så på Jesu helbredelser som kritisk viktige for forkynnelsen av evangeliet.”

Vi takker Gud for Svein-Magne Pedersen og flere og flere både kjente og anonyme, både enkeltmennesker og menigheter, som frimodig legger hendene på de syke og roper til Gud for dem. Vi lengter etter normale tilstander. Om de første kristne heter det at ”de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med.” Fikk de motstand, ba de om mer! ”Gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet, idet du rekker din hånd ut så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn.”

Vi gleder oss over møtene som skal være i Loddefjord kirke. Gud velsigne frimodige prester og menighetsrådsmedlemmer.

Reidar Paulsen i Magazinet 08.10.05