Nylig var jeg på Hamar på en lederkonferanse Alv Magnus hadde invitert til, og en engelskmann ved navn David Pawson kom for å undervise og provosere. Han er 77 år gammel og en førsteklasses Guds mann.

Han hadde mye på hjertet, men midt inni alt han sa, så var det en setning som spratt ut og talte ekstra sterkt til meg. Han snakket om å leve fullstendig undergitt Guds veier den tiden vi er på jorden;

"God has called us to holiness here and happiness there (evigheten). But most of Christians goes for happiness here and holiness there."

Vårt kall mens vi er her på jorden, er å bøye oss for Ordet, vandre på HANS veier, selvom det ikke gir umiddelbar tilfredsstillelse eller mening. Det er ikke bare lett å bøye seg for Guds veier i denne verden, men hvem har sagt det skal være lett?

Vi kan velge komfort, tilfredsstillelse og egne veier. Vi kan gå på akkord med Guds Ord for å få en bedre tilværelse den tiden vi er her på jorden. Men med evigheten for øye, og GUDS perspektiver på ting, så er det bedre å lide i den nåværende verden, og lønnes i den kommende - enn å glede seg maksimalt her, og gå glipp av rikdommer i den kommende verden. Der skal vi tross alt leve litt lenger..!

Jeg syntes det var et spennende og frigjørende perspektiv! Og det var nok en understrekning av den viktige sannheten i Guds rike; å følge ham handler ikke primært om følelser, men om valg.

- - -

(ps.. det er virkelig Guds vilje med glede også her på jorden. Men hva søker man etter..? Jeg tror at dersom man søker etter hellighet, kommer gleden som en frukt.. Men søker man gleden, kommer ikke nødvendigvis helligheten som frukt.)