Jeg snakket da med henne en uke senere og delte de ordene jeg hadde fått til henne. Hun ble ganske så overrasket når jeg sa det for hun hadde samme dag bedt for en jente som var syk og hun hadde fått veldig hjerte for det å be for syke. Hun ble utrolig giret og tok ordene til seg.

Tre dager etter denne samtalen, snakket jeg med henne igjen og da hadde hun bedt for den samme jenten igjen og da hadde hun blitt frisk!

Utrolig kult hvordan Gud jobber. På grunn av at jeg var lydig med å gi det jeg hadde fått, fikk hun be for en som var syk og resultatet ble helbredelse!

Hilsen Marte (Veien elev 05/06)

(Les flere vitnesbyrd fra bibelskoleelevene på "erfaringer" - www.veienbibelskole.no)