Debatten gjaldt kriminalitet og hvordan kriminelle behandles i de forskjellige instanser. Det skal jeg ikke blande meg bort i her og nå. Men der var en representant for Hordaland Politikammer med. Og det ble mye snakk om politiet i Bergen.

Jeg har vært med å be for politiet i Bergen i mange år. De første årene jeg var i byen, var ikke politiets rykte det beste. Om det dårlige ryktet var berettiget eller ikke, er mindre interessant nå. Men vi ba for dem. Og for noen år siden var det som om jeg ”så” at vi hadde fått et ”nytt” politikorps. Men det var også som Gud sa at Bergen skulle ha et politi som ikke bare var respektert, men som byens borgere skulle være stolt av.

Er det det vi se nå? På Holmgang fikk Bergenspolitiet udelt ros fra alle politiske leirer og fra kolleger i andre distrikt og andre deltakere i debatten. Det var ikke mye annet der var enighet om. Men dette var alle enige om. Bergenspolitiet gjør en utmerket jobb og har en oppklaringsprosent som ligger høyere enn andre når det gjelder hverdagskriminalitet.

Takk Gud for politiet – og be om at de blir enda dyktigere. I Bibelen står det at de skal være til skrekk for det onde og ros for det gode.