Rutine/instruks for evakuering av Kristkirkens lokaler.

Evakueringsrutine

Dersom alarm løses ut, skal alle mennesker i våre lokaler:

· ledes ut av bygget

· samles på NRKs møteplass: Teknisk bygg ved innkjøring til NRKs område.

Følgende personer har ansvar ved alarm:

1. Møteleder/pastor

· Opptre rolig, men bestemt

· Be folk trekke ut av bygget og samles på møteplassen ved Teknisk bygg

· Være ansvarlig for å få alle mennesker ut av kirkesalen.

· Lukke dører etter at alle er ute.

· Sammen med diakoner være de siste som forlater bygget.

2. Diakoner/møteverter

· Alle tilstedeværende (ikke bare tjenestgjørende) diakoner og møteverter mønstrer ved miksepult for å fordele følgende oppgaver seg imellom:

· En person på hvert hushjørne (mot nordøst og nordvest) for å fortelle folk hvor møteplassen er.

· En person midt i korridoren for å forhindre at noen går inn igjen i lokalene.

· De øvrige kontrollerer alle rom og sørger for at de er tømt for mennesker. Gjenværende barnleies helt fram til møteplassen.

· Husk å lukke dører.

· Melde fra til brannvesenet når lokalene er tømt for mennesker. Dette gjøres ved hovedinngang til NRK.

KOMMENTARER

1. Enten det er brann eller øvelse, vil det ta minst 15 minutter før vi kan gå inn igjen.

2. Vi benytter vanligvis vår hoveddør ved rømning, dersom spesielle forhold ikke tilsier noe annet.

3. Det er fortsatt ikke tillatt å parkere biler langs fasaden mot Tine: vi benytter denne vei som rømningsvei, og brannvesenet vil kjøre med sine biler i motsatt retning. Det kan bli meget trangt her. NRK har merket område med parkering forbudt, det er viktig at dette overholdes.

Med vennlig hilsen
Diakonrådet