Atle_Yndesdal_2.jpg

Teamet satset på å få kontakt med ungdommen og møtte velvilje fra kommunen som lot oss få låne en "ungdomskafe" gratis. Det var utrolig herlig å møte den åpenheten i blant tenåringer/ungdommer som vi ble møtt med. Det var ca 30-40 ungdommer inne i hver av de samlingene og noen tok imot evangeliet og ble frelst mens andre lyttet med et åpent hjerte. Mange herlige og dype samtaler fant sted og relasjoner ble knyttet noe som er veldig viktig med tanke på videre arbeid i Høyanger.

Teamet hadde også andakter på alder og sykehjemmet hvor de sådde inn evangeliet om Jesus Kristus med stor frimodighet og det var stor åpenhet, så en fikk god kontakt med beboerne. Det ble stekt lapper og vafler på gata og servert kaffe, dette bidro til mye god kontakt med folket og mange gode samtaler som ofte førte til forbønn etter at teamet kom med kunnskapsord som var rett inn i livene til dem de samtalet med. Flere ble helbredet ved forbønn ute på gata, dette førte til en åpenhet og en god relasjonsbygging med mennesker som var på leit etter en trygghet i livet som bare Jesus kan gi. Det var utrolig åpne mennesker vi traff, så vi kjente at vi vandret i ferdiglagte gjerninger. Noen ble invitert inn på bedehuset på middag og det skapte en fortrolig atmosfære der de kunne senke skuldrene og være åpen med det de ønsket å samtale om.

En kveld fikk vi holde en konsert på en av pubene. Innledningen var at eieren fikk et kunnskapsord fra en i teamet som stemte og Gud rørte ved han og han var positiv og velvillig til å la oss ha en kveld der hvor Camilla Myklebust fra Uskedalen hadde konsert. Hennes vitnesbyrd traff sterkt og det var en stor åpenhet den kvelden til å samtale med mennesker og komme med ord fra Gud inn i livene deres – dette var en fantastisk kveld! Det er 8 som har tatt imot Jesus som frelser og siste søndagen var det møte på bedehuset og det var 40 personer på det møtet, ett under med tanke på Høyanger. Det som var viktig med tanke på fortsettelsen var å få til en oppfølling av de som hadde blitt frelst og andre som ønsket å være med i det opplegget, så nå har vi 35 personer som har satt seg på listen for oppfølling, halleluja!

Os-teamet og noen fra Sogndal veksler på å dra inn og undervise og bygge videre på de relasjonene vi har fått med herlige mennesker i Høyanger. Undertegnede vil også bidra inn i dette og jeg gleder meg stort over det Herren gjør i Sogn. Jeg har fått rapport om at flere har blitt frels andre steder i Sogn i det siste, så jeg ser konjunkturen av noe herlig med tanke på Guds rikes fremgang og vekst i Sogn og Fjordane!