HB-preah.jpg

Her kommer et innblikk i fokuset i forkynnelsen denne våren for oss i Kristkirken. Vi tror det kan være nyttig og lærerikt å se hva vi tenker vedrørende forkynnelsen dette semesteret, både for medlemmer og andre intresserte. Så la deg inspirere og følg oss gjerne denne våren, mens vi sammen går gjennom de tidløse tekstene fra evangeliene!

Kristkirkens eldsteråd har vedtatt å bruke kirkeårets (evangelie-)tekster som utgangspunkt for forkynnelsen i 2015. Også søndagsskolen og bibelklassen kommer til å ha disse tekstene som utgangspunkt på sine søndags-samlinger.

Det kommer nok til å forekomme avvik iblant, jf. taleserier, gjestetalere, karneval, barnegudstjenester, etc. – men vi har altså disse tekstene som et felles fundament på søndager dette semesteret.

Vi ønsker å prøve dette - og så etter hvert evaluere det. Men hvorfor gjør vi det?

For det første handler det om en nidkjærhet for at Kristkirkens talerstol blir brukt til bibel-forkynnelse

Vi har flere ganger sagt at vi ønsker å verne om Kristkirkens talerstol og ”forkynne Kristus mer enn Kristkirken” når vi er samlet. Vi tror at faste bibeltekster vil hjelpe oss til en ren Bibel-forkynnelse - til reelt kjennskap til Bibelen, evangeliene og Gud.

For det andre handler det om bredde i forkynnelsen

En prest i byen sa nylig at det er kjempesunt for en menighet å iblant slutte seg til kirkeårets tekster. Det gir en bredde i forkynnelsen - det er så lett for forkynnere å stadig repetere sine favoritt-temaer. Mange av forkynnerne vil nok merke at de blir stående overfor tekster man neppe hadde valgt ut selv. Da blir det til at de må grave i Ordet, og Ordet blir jobbende vel så mye med dem som med tilhørerne.

For det tredje handler det om tro i hjemmet

I og med at søndagsskolen og bibelklassen bruker samme tekst som det forkynnes over inne i storsalen, oppstår det en mulighet for familier i forhold til å kunne samles om den aktuelle bibelteksten ila. uken. Mange vil nok oppleve dette som et positivt samspill mellom menighet og familie. I etterkant av gudstjenesten kan da

også familiene fortelle hverandre hvordan teksten ble lagt fram på de ulike gruppene - ulike vinklinger vil det jo være.

For det fjerde handler det om menighetens fellesskapsgrupper

Mange fellesskapsgrupper liker å samtale over forkynnelsen som har vært på søndagen. Fellesskapsgruppene kan nå (om man ønsker) grave sammen i teksten som var – eller i teksten som kommer.

I det hele tatt opplever vi at dette er tiltak som bidrar til å forene menigheten.

For det femte handler det om forutsigbarhet

Faste tekster gir både forkynnere, barnemiljø-ledere og fellesskapsgruppe-ledere en etterlengtet forutsigbarhet. Det er også positivt for møteledere (og andre) som jobber med de røde trådene i gudstjenesten. Både visuelle virkemidler, eventuelle drama, vitnesbyrd – ja, til og med sangvalg – vil kunne spille på lag med søndagens fokus.

For det sjette handler det om retning og verdier i Kristkirkens forkynnelse

Vi i Kristkirkens ledelse ønsker å bruke neste semester på å samkjøre våre faste forkynnere i forhold til verdier i forkynnelsen. Det er en verdi i menigheten at det er mange forskjellige forkynnere. Men om ikke forkynnerne er forenet i det som har med retning/innhold/fokus å gjøre – så kan det fort bli i overkant sprikende. Det er jo gjerne både vakkert og utfyllende med variasjon - men vi ønsker å se at Kristkirkens forkynnere i større grad forenes om noen dype, røde tråder som ærer Jesus og nærer mennesker. Denne prosessen (som i første rekke vil finne sted bak kulissene) ønsker vi å gi særlig rom kommende vår. Ved å sette opp faste tekster frikjøper vi tid og energi til å kunne jobbe dypt og langsiktig innenfor dette feltet.

For Kristkirkens eldsteråd – nov/des 2014,

- Håvard Berger