Kanskje noen av dere husker Ed Delph? Han besøkte oss for et par år siden, talte på en gudstjeneste og hadde et kort seminar med deltakere fra flere menigheter i byen. (Roald Monsen husker ham sikkert – han fikk hele amerikaneren på fanget – men det er en annen historie).

Delph har skrevet bok, ”Church@Community”, og det er ingen liten bok, 350 sider. Han sendte meg forordet og tre store kapitler før den gikk i trykken fordi han ønsket en anbefaling. Det tok jeg risken på å skrive uten å ha lest resten av boken. Her er anbefalingen min:

”When the Cloud went up,they got up and marched.” (Num 9:22, The Message).  Believers in many countries have for some time known that the Cloud has lifted. God is calling his people to shift its focus from the church to the community and recognize that it does exist primarily for its non-members. We are not just out to build a church, but to seek community transformation.
In marching after the Cloud I do not know of many better equipped to guide us than Dr. Ed Delph. His new book
Church@Community is challenging and inspiring and provides useful insights about how a community really functions and about the relationship between the church and other sectors of the community.
Dr. Delph has international experience and this book will just as useful in Europe as in North America. I look forward to recommending it to other pastors and leaders who want to take “The Next Step in Real, Tangible and Lasting Community Transformation”.

Nå har jeg nettopplagt fra meg boken etter å ha brukt mer enn én dag på den. Og ja, jeg kan vedstå meg hele anbefalingen. Dette er en brennende appell om å gi menigheten tilbake til samfunnet, til å snu den fra å være innadvendt til å bli utadvendt. Mange har en visjon for et transformert samfunn, sier Delph, men skal en slik visjon bli virkelighet, trenger vi et sett av verdier som har bærekraft til det. Her er spennende kapitler om hvordan vi kan bli morgendagens menighet i dag.
Deler av det Delph skriver om, har vi tatt opp mer og mer i forkynnelsen allerede – uten å ha hele hans begrepsapparat inne. Vi har for eksempel snakket om at nittifem prosent av menigheten har sin primære kristne tjeneste der Gud har plassert dem i yrke og studium, i nabolag og fritid. Delph snakker mer om elleve/tolv-menigheten – Israel besto av tolv stammer, men bare en av dem hadde templet som sin hovedtjeneste. Der er bare noen få av menigheten som har sin hovedtjeneste i templet – altså direkte i kirken, de elleve av tolv har den utenfor.

Et annet utfordrende kapitel handler om Matteus 5,16: ”Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i himmelen.” Hva betyr det – om vi nå i første omgang tenker på ”menneskene” som de som bor i strøket rundt kirken? Så kan vi ta hele byen i neste omgang. Det hadde vært verd en brainstorm i menigheten! Kanskje vi kan ha det i høst?

Church@Community er verd en mye grundigere omtale enn disse ferieslappe linjene. Det hadde forresten vært bra om flere følte seg utfordret til å lese boken.