partier2.jpg

Vi må huske at våre folkevalgte tar beslutninger som får konsekvenser for oss alle, og de siste fire årene har jo vist oss at politikerne mener alvor med avkristningen av Norge. Vi som meninghet bør ikke drive partipolitikk men heller oppfordre alle til å ta samfunsansvar hver på sin måte. Paulus skriver i sitt første brev til Timoteus om å be for alle i høy stilling, og dette skulle være ekstra aktuelt nå når vi skal velge våre ledere. Vi som bor i Norge har utrolig mye å være takknemlige for, og vi skal huske at all god gave kommer fra Gud. Samtidig står vi nå ved flere viktige veiskiller, og derfor er det kanskje ekstra viktig at vi mobiliserer foran dette valget. Jeg kan ikke huske at noe stortingsvalg har vært viktigere enn dette fordi mange av samfunnets grunnsteiner virkelig blir utfordret. Jeg tror ikke det er slik at vi som kristne må stemme på ett bestemt parti, men jeg tror vi med frimodighet kan be om å få politikere som kjenner Guds vilje og vil følge den.

En del føler kanskje at de ikke kan identifisere seg med noen av partiene. Det er en ærlig sak, men det bør ikke være et alternativ for en kristen å melde seg ut av samfunnsdebatten fordi utviklingen går i en annen retning enn man ønsker. Som bystyremedlem i Bergen har jeg selv erfart at min stemme teller, og jeg vil gjerne oppfordre deg til å være bevisst i forhold til årets stortingsvalg. Alle kan være med og be, og de som har stemmerett kan benytte seg av den.
Min oppfording til dere vil være å ikke stemme taktisk - all erfaring viser jo at dette ikke hjelper. Les partiprogrammene, se hva som tiltaler deg - og stem etter det.

Terje Gilje