På samme tid som Iversen og Paulsen går ut av eldsterådet, slutter de også i sine stillinger som forstandere/pastorer i menigheten. Begge fortsetter sin tjeneste i Doulos-nettverket. Både de og Knudsen som de siste årene har vært med som ulønnet deltaker i staben, regner med å være aktive og stå til disposisjon for menighetens ledelse der det er ønsket. Nå vil også de to førstnevnte gå inn i rekken av de mange andre som tjener i menigheten som frivillige, ulønnede medarbeidere. Selv om rammen blir en litt annen enn før, tror vi ikke at Gud har trukket tilbake sitt kall og sin utrustning.


Leder for rådet
Den nye situasjonen har ført til at eldsterådet har funnet det tjenlig å velge en leder som sammen med daglig leder tar avgjørelser i saker som ikke er store nok til at de må fremmes for hele rådet. Han blir også den som leder eldste- og menighetsråd. På eldsterådets møte 5. mai ble Geir Anton Johansen valgt til leder for perioden 1. juli 2008 til 31. desember 2009.

Nytt i staben
Denne sommeren skjer det også en del andre forandringer i staben. Tarjei Gilje har sagt opp sin delstilling som menighetsarbeider fra og med 1. august. Kristine Øyvang begynner i en delstilling fra samme dato. Elin Constanse Møllers delstilling forlenges, men hun gis permisjon for tidsrommet 15. august til 31. desember 2008.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->