forkynnere_vaar_2010.jpg

Derfor ønsker vi hele tiden å være opptatt av livsnær og solid forkynnelse over tid, med det ønsket at Kristkirken skal få være med og bygge Guds rike i og gjennom Bergen. Forkynnelsen av Guds ord gir oss næring til det daglige livet, samtidig som åpenbaringen av Guds vilje og drøm hjelper oss til å se lenger enn til våre nåværende omstendigheter.

 

Guds rike til Bergen er ment å oppsummere noe av det vi har snakket en del om de siste årene, som blant annet handler om at det er menigheten som er menighet, ikke lederskapet alene. Og at det ikke er mer åndelig å være pastor enn å være lærer, sykepleier, ingeniør eller sjåfør. Vi har tro på å bygge ned skillene mellom noe av det vi har kalt "åndelig" og det vi har kalt "verdslig" fordi vi tror Gud er interessert i begge deler, og fordi vi tror at den enkelte kvinne og mann kan være minst like åndelig som en som har en "åndelig" tittel.

 

Og ikke nok med det: Vi tror at Gud har planer for denne byen. Vi har drømt og bedt mye over mange år, og vi tror ikke at vi har sett hele bønnesvaret. Derfor ønsker vi at forkynnelsen også kan gi frimodighet til å leve med Gud midt i hverdagen, til å tro at den enkelte kan være i Guds tjeneste i sitt hjem, i sitt nabolag og på sin arbeidsplass, og at himmelens og jordens Gud faktisk er interessert i å støtte den kristne kvinne og mann som bestemmer seg for å følge ham og tjene ham. Og derfor handler ikke forkynnelsen bare om å vedlikeholde og videreføre, men om å innta nytt land, om offensivt å erobre nye samfunnsområder med Guds kjærlighet og nåde, enten det gjelder en familie, et nabolag, en arbeidsplass eller et samfunn.

 

Denne våren kommer Tarjei Gilje, Kristoffer Karlsen og Atle Yndesdal til å være dem som forkynner oftest. Atle Yndesdal har talt i Kristkirke-sammenheng flere ganger før, og har alt rukket å bli en populær forkynner. Han har vært pastor i mange år, og har den seneste tiden tjenestegjort i Evangeliekirken. Vi er glade og takknemlige for at han har sagt seg villig til å hjelpe oss dette semesteret, og ser frem til å høre hans utrustende, forløsende og inspirerende forkynnelse cirka en søndag i måneden fremover. Vi vil presentere Atle nærmer på websidene om kort tid.

 

I tillegg til de faste talerne blir det også flere gjester både fra menighetens egne og utenfra. Her er ikke alt klarlagt ennå, og hvis ting er som normalt blir det også noen endringer utover vinteren og våren. Samtidig som vi skal være gode på planlegging, må vi ikke gi slipp på fleksibiliteten som gir oss mulighet til å snu oss raskt hvis vi ser at Gud gir noe spesielt for en spesiell tid. Vær med oss i bønn!

For eldsterådet

Tarjei Gilje