dan_small.jpg

 

– Fyller meg med håp

Når Dagen ankommer Kristkirken i Bergen er Baumann nettopp ferdig med å undervise. På gulv og stoler sitter unge mennesker i små store grupper. Noen prater sammen, andre ber. Og når møtet er slutt danner det seg fort en liten kø av unge som vil snakke med Baumann, eller som ønsker å bli bedt for.

– De unge fyller meg med håp, fordi de har et brennende ønske om å tjene Jesus. Min oppgave er å lede dem til Ham, sier han innledningsvis i intervjuet.

I løpet av et år møter han tusenvis av unge fra 20-30 kulturer. Men på tross av ulikheter, ser han stadig flere likheter, som et resultat av Internett, og at verden har blitt mindre. De strever med mye av det samme: ønsket om å bli likt, kombinert med høyt konsum av underholdning.

– Unge har en sterk lengsel etter tilhørighet. De trenger å få høre at de ikke er alene, men at de har en Far i himmelen som elsker dem. Når den sannheten går opp for dem, får de styrke til å stå imot fristelsene som fins i verden. For Jesus vil gi håp i stedet for skam, sier Baumann.

 

«Den glade omvendelse»

I samtaler med folk møter han ofte de samme innvendingene: de begår den samme synden igjen og igjen og kjenner seg fordømt. I tillegg strever de med tanken på det de burde gjort, som de ikke gjør.

– Det de trenger er et møte med Jesus og en ny forståelse av Faderen som har adoptert dem. Vi tenker så lett at vi må oppføre oss riktig for at Gud skal like oss, men slik er det ikke. Han elsker oss og vil «henge med» oss. Han vil være vår venn.

I hans egen vennekrets har de innført et begrep som kalles «den glade omvendelse».

– Det er spennende, fordi vi får et nytt perspektiv på det å bekjenne synd. Det blir en kraft til å leve med Jesus, ikke en tung bør. Å se det på den måten har hjulpet mine venner å gå framover.

Selv fikk han en ny åpenbaring av Jesus da han satt på cellen og alt så håpløst ut.

– Jeg så Guds suverene hånd over livet mitt. Han reddet meg fra meg selv og fra de iranske myndighetene, konstaterer han.

 

Forandret tjeneste

– Hvordan påvirket det din tjeneste?

– Det forandret den totalt. Jeg opplevde at Gud ledet meg til å skrive bok om det jeg opplevde der. Den har åpnet mange dører. Jeg forteller historien om fangenskapet igjen og igjen, og over alt forkynner jeg en god Gud.

De ni ukene han var fengslet i Iran ga ham en større forståelse for kristne som forfølges for sin tro.

– Jeg fikk en sterkere kjærlighet og overgivelse til dem. Men oppholdet lærte meg også noe om Guds kjærlighet til alle mennesker, inkludert iranere og muslimer. Jeg holder ingenting mot dem, sier Baumann som besøker muslimske land to til tre måneder i året.

Da han sto i rettssalen i Iran med to dødsdommer over livet, utfordret Gud ham til å være ærlig med hvorfor han var der.

– I nesten 25 minutter snakket jeg om Jesus, og der og da så jeg Guds kraft over min frykt. Jeg innså at jeg var fri. For uansett hva de kunne gjøre med kroppen min, så var de ute av stand til å røre ved det Gud hadde gjort, sier han. 

--

Intervjuet ble først publisert i Velsignet Helg lørdag 24. november 2012, og er gjengitt her med tillatelse.