IMG_7283.jpg

Det er en glede for oss i Kristkirken å invitere til en temakveld rundt forkynnelse! Denne kvelden er ikke bare for mennesker som er vant med å forkynne og formidle Guds Ord til vanlig, men vel så mye for dem som aldri har forkynt tidligere, eller bare noen få ganger. Det samme er gjeldende for alder, om man er voksen eller ung, så er man invitert til denne kvelden. Siktemålet for kvelden er å løfte opp temaet ’forkynnelse’, hva Guds ord sier om det, og hvordan man praktisk kan forbereder og framfører en forkynnelse. Videre vil det være en felles samtale rundt tematikken, før vi har en praktisk øvelse, hvor hver enkelt kan få prøve å forkynne og få tilbakemelding.

Det hele vil finnes sted i Kristkirkens lokaler i Kanalveien 90 (inngang baksiden), kl1830 – 2100 og det er Håvard Berger og Daniel Sæbjørnsen som vil stå for ord og opplegg denne kvelden.

Ta med deg selv, og en venn – så preker vi sammen!