I løpet av de første tretten dagene av juli i år ble det begått femten drap i Washington D.C. I tillegg til dette kom en illevarslende økning av ran, også i strøk av byen en tidligere har regnet som relativt trygge. Charles Ramsey, byens politimester, kaller det for en krisesituasjon, og legger opp til en serie med møter med innbyggerne i byen. Borgermester Anthony A. Williams fortelleravisene at han og hans medarbeidere arbeider med en strategi for hvordan en skal møte kriminaliteten og dens underliggende sosiale årsaker. Andre politikere lanserer og vedtar planer om å øke antallet politifolk i byen med 350 i tillegg til de 3.800 som alt er i arbeid. Atter andre ønsker initiativ fra Det hvite hus.

Ingen drap
I dagene fra 21. til 26. juli skjedde det ingen drap i Washington D.C. Så vidt vi vet, hadde ikke myndighetene på så kort tid rukket å sette ut i livet mye av de mange planene for å dempe kriminaliteten. Men midt i sentrum, på the National Mall, stedet hvor for øvrig noen av ranene med dødelig utfall hadde skjedd i begynnelsen av måneden, ble det reist et stort telt. Der samlet kristne mennesker seg til kontinuerlig bønnevake 24 timer i døgnet, seks døgn på rad. De hadde hørt politimesterens ord om krise som et kall. Målet deres var å redusere kriminaliteten i landets hovedstad det neste halve året. Første resultatet var altså ingen drap mens bønnemøtet ble holdt.
Arrangør for bønnevaken er Christian Defense Coalition. Lederen heter Patrick J. Mahoney. Han sier til Breaking Christian News: ”Det er viktig å huske på at i slike krisetider, i møte med utfordringer og motgang, burde amerikanere alltid vende seg til Gud i bønn. Vi er takknemlige til Gud at under bønnevaken vår på the National Mall ble uskyldig liv beskyttet i Washington D.C. Vårt håp og vår bønn er at vi nå skal se en nedgang i kriminalitet i nasjonens hovedstad over de neste seks månedene.” Og han oppfordrer troende andre steder å engasjere seg i lignende innsats.

Kardemomme by
Jeg vet ikke hva borgermesteren og politimesteren i Washington D.C. tenker om det som skjedde i forbindelse med bønnevaken. Det er så opplagt en del av deres ansvar å legge planer for mer effektiv bekjempelse av kriminalitet og de underliggende sosiale forhold. Det gjelder både i USA og Norge. Men kan det være at den kristne menighet kunne bli deres beste allierte, enten de erkjenner det eller ikke?
Gjennom en del år har byen vår hatt en gruppe kristne ledere som samles hver uke, primært for å be for den. ”Søk den byens vel som jeg har bortført dere til, og be for den …” Ett av de konkrete bønneemnene har vært en merkbar og registrerbar nedgang i kriminalitet. Det var unektelig oppmuntrende å lese Bergens Tidende 13. juli. Overskriften fanget oppmerksomheten: ”Rene ’Kardemomme by’ i Bergen.” Ingressen i webutgaven lyder slik: ”Det begås færre innbrudd, det stjeles færre biler og færre tas for narkotikalovbrudd. Politiets tall for det siste halvåret er den rene solskinnshistorien.”

Langt igjen
Der er sikkert flere enn den nevnte gruppen av ledere som også ber om nedgang i kriminalitet i Bergen. Og diverse eksperter vil sikkert finne andre grunner til den positive utviklingen. ”Nå går det meste bra i samfunnet generelt. Det er en av de viktigste årsakene til at kriminaliteten minker,” sier politioverbetjent Morten Ørn til BT.
Ørn om det! Kanskje det finnes en større sammenheng enn det politimannen aner? Kanskje eksemplet fra USAs hovedstad – og mange andre byer – skulle være en oppmuntring til en fornyet og sterkere innsats i konkret forbønn for byene våre? Selv vi som bor i det BT kalle rene Kardemomme by, har mye å ta fatt på. Krimstatistikken går rett vei, men der er langt igjen til bunns.

Reidar Paulsen i Magazinet 3. august 2006