rp07.jpg

rp07"Amerikanisering henspiller på den innflytelse som USA har på andre lands kultur- og samfunnsliv. Innflytelsen er spesielt merkbart innen populærkultur, men eksisterer også på andre områder som livsmønster og vurderinger," står det i Wikipedia. Ingen kan være i tvil om at dette også gjør seg gjeldende i kirke- og kristenliv. Noen er engstelige for det, men ytterst få, om noen i det hele tatt, er upåvirket. Selv er jeg takknemlig for impulser og inspirasjon, også fra USA, og mener at det ville være merkelig om ikke lille Norge kunne lære noe fra store USA. Kanskje kan vi overføre apostelens råd i møte med profetisk tale til møtet med innflytelsen fra storebror i vest: "Prøv alt, hold fast på det gode."

 

Et av de amerikanske fenomenene som i løpet av noen tiår har bredt seg globalt, kalles fast food, hurtigmat. For fort skal det gå. For å si det med Wikipedia: "Hurtigmat er termen som brukes om mat som kan beredes og serveres meget raskt."

 

Denne artikkelen skal ikke handle om hamburgere og cola. Men selv om det er en smule urettferdig, USA er stort og mangfoldig, illustrerer fast food en del av det typisk amerikanske. Alt skal skje fort og effektivt - var det ikke amerikanerne som fant opp samlebåndet - og presenteres pakket og klart til bruk, standardisert så det kan selges videre som franchise. Raskt utbytte er viktigere enn langsiktige mål.

 

... Les resten av kronikken på Reidar Paulsens egne sider

www.basileia.no finner du også de tre foregående kronikkene.

(Også publisert som kronikk i DagenMagazinet 15. juli 2010)