Frantzen_Karl_Herman.jpg

Et område hvor vi ikke opplever full frihet enda, er når det gjelder våre gjeldsforpliktelser. Vi har fremdeles igjen ca 1 500 000 kroner av lånene og en rask nedbetalingsplan. Dette legger sterke føringer for hvordan vi kan disponere våre midler. Eldsteråd og stab i menigheten er flink å styre under stramme betingelser, men det er mye de har lyst å gjøre, og vi lengter etter en større økonomisk handlefrihet for menigheten. Resten av lånet kan synes betydelig, men det er bare en liten del i forhold til det det var da vi startet. Dersom vi fortsetter med samme takt som de siste årene kan vi være gjeldfri i løpet av neste år. Noe av lånet har imidlertid lengre løpetid, og det kan hende at vi velger å betale det ned over noe lengre tid.

Det har i år vært kjekt å se hvordan de faste inntektene via givertjenesten har vært jevn og stabil. Vi observerer også en økning fra i fjor.

Gjeldfri-aksjonen har pågått en stund, og bidratt til at vi har klart å øke størrelsen på avdragene og en del av lånene. På den måten har det redusert tiden det tar å komme ut i større økonomisk handlefrihet.

Vi vil nå utfordre til å være med på et nytt rykk mot gjeldfrihet for Kristkirken. Dette håper vi blir siste innspurt i Gjeldfri aksjonen. Gaver som kommer inn her vil direkte være med på å redusere tiden frem til vi er gjeldfri, og vi får større handlefrihet i løpet av kort tid. Vanligvis har det det blitt tatt opp et spesielt sommeroffer i mai / juni, men i år ble det valgt ikke å gjøre det.

 

Det er dermed med ekstra stor frimodighet vi oppfordrer til å være med på en god gave til menigheten nå på slutten av året. Søndag 11. desember markerte startskuddet for dette på gudstjenesten.

Bruk gavekontoen: 3624.20.75395

 

Skattefrie gaver

Husk at Kristkirken er med i ordningen med skattefrie gaver. Hvis du ikke er med på denne ordningen, ta kontakt med en av diakonene eller kontoret, slik at du kan registreres for dette. Det er viktig at det blir gjort før årsskiftet for å gjelde for gaver som er gitt i 2011.

For gaver opp til grensen på 12.000 kr vil du få redusert skatten med 28 % av gavebeløpet. Dette kommer på skatteseddelen til våren, og er med å øke det du får igjen på skatten (eller redusere restskatten). Et par som utnytter dette fullt ut får dermed en redusert skatt på 6.720 kr. Det er altså ikke menigheten som får glede av dette, og det kan det være greit å tenke på når du vurdere hvor mye du skal gi.

 

Karl Herman Frantzen
Leder for diakonrådet