- Forkynn mer himmel og helvete! var overskriften som lyste mot meg. Avisen har intervjuet en NHH-professor. Magne Supphellen er ekspert på såkalt merkevarebygging. Nå tror jeg ikke det er den rette ekspertise for å avgjøre hva den kristne menighet skal forkynne. Men synspunktene hans er i høyeste grad verd å få med seg. Han sammenligner med den måten Coca Cola har bygget seg som merkevare og sier blant annet at kirkens merkeverdi i Norge er betydelig svekket. Hvorfor? ”Kirken er utydelig på hva den står for. Den såkalte folkekirken har akseptert et for stort mangfold i hva den lærer, slik at det hele har blitt irrelevant og slapt.”

Supphellen mener at problemet med dagens kirke er at i et forsøk på å bli spiselig for alle og enhver, glemmer kirken å dyrke det autentiske, nemlig ”det opprinnelige budskapet som gav opphav til kirken i utgangspunktet, den klassiske lære om synd og nåde, himmel eller fortapelse”. Han ser gjerne at helvete forkynnes igjen, ”selv om hovedbudskapet er ikke skremsler, men tilgivelse, nåde og håp”.

Det hører med til bildet at professoren mener at Kvarme vil bli en bedre Oslobiskop enn Stålsett har vært: ”Han kommer til å blankpolere kirkens arvesølv, selve essensen i kirkens tro, bedre enn Stålsett.”

Det kunne være meget fristende å fortsette å sitere, men les heller selv på http://www.ba.no/nyheter/article1516831.ece. Det er oppbyggelig lesning for alle som tror på at vi trenger ”en kompromissløs kirke som polerer arvesølvet”.