Han innrømte at "alle" fulanerne hadde hørt om miraklene som skjedde under konferansen.
Det er mulig at muslimene har lagt et ekstra press på han etter konferansen fordi de nå er redd for at Evangeliet slår rot blant folket hans.
Det positive er at Malam, broren hans, virkelig har formant han om å være trofast mot Jesus.
 
I dag fikk jeg (Wilco) igjen en e-mail fra Rasmus som skriver:
 
I ettermiddag minnet Gud meg om å gå til Gambo. Da vi møttes spurte han med det samme: "Kan Gud tale gjennom drømmer? Står det noe i Bibelen om det?"
"Ja", svarte jeg.
Så fortalte han meg at han i en drøm hadde sett et strålende kors, -så strålende at han ikke kunne se på det. Ved siden av korset så han meg (Rasmus) og han
forstod at han skulle gå til meg. Men da han prøvde å komme til meg, kom det en svart mann ned -som hang mellom himmelen og jorden. Han var fullstendig bundet med
tau. Denne mannen prøvde å sparke meg, så jeg måtte bøye meg ned for ikke å bli sparket.
 
Gambo var veldig forandret nå. Han ønsket å følge Jesus sammen med familien sin. Han ønsket også at jeg og en annen kristen fulaner skulle følge han til Alhaji`en som fikk
ham til å gå tilbake til Islam for å ta avstand til muslimsk tro igjen.
 
All ære til Gud!
 
Rasmus