Johannes_og_Maria_-_faksimile.jpg

Johannes_og_Maria_-_faksimile"Gå på kurs før du gifter deg" er overskriften på en av artiklene i dagens BT. (se faksimile fra bt.no til høyre)

I artikkelen forteller bl.a. Johannes og Maria Vedelden (bildet) om det ekteskapsforberedende kurset de gikk i gjennom i regi av menigheten før de giftet seg.*

I tillegg er bl.a. Irene Ludvigsen intervjuet om behovet for og nytten av ekteskapsveiledning med bakgrunn i at hun arbeider som familieterapeut på Sandsli familiesenter.

Les hele artikkelen på bt.no

*red.: Menigheten tilbyr alle kommende ektepar et forberedende ekteskapskurs basert på opplegget "Å bli ett" fra Ungdom i oppdrag.