Men ingen må ta fra ham æren for å tenne en vekkelsens brann over store deler av Europa. Hans forkynnelse satte mennesker fri fra den trelldom middelalderens kirke hadde satt mange i. Og i sine beste øyeblikk skapte han noe av det vakreste og dypeste og på samme tid enkleste som er skrevet av oppbyggelse.

Jeg ble minnet om det i dag igjen. To timer troslære sto på timeplanen for Veien. Er der noen troslærebok som har preget flere mennesker i vår del av verden enn Luthers lille katekisme? Studentene hadde hørt om den, men ingen av dem eide et eksemplar. Ingen av dem hadde som jeg måttet lære den utenat som barn.

Fremdeles blir jeg grepet langt inn i mitt innerste når jeg komme til Luthers forklaring på den andre artikkel, den som handler om Guds Sønn. I de årene jeg underviste konfirmanter, sa jeg gang på gang at den som kan si de ordene med mer enn bare ord, kan ikke gå fortapt. Bare hør:

”Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og sant menneske, født av jomfru Maria. Han er min Herre, som har gjenløst meg, fortapte og fordømte menneske, frikjøpt og frelst meg fra alle synder, fra døden og djevelens makt. Det har han ikke gjort med gull eller sølv, men med sitt hellige og dyrebare blod og sin uskyldige lidelse og død.”
”Dette har han gjort for at jeg skal være hans egen og leve under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferdighet, uskyldighet og salighet, likesom han er stått opp fra de døde og lever og regjerer i evighet. Det er visst og sant.”

Les det en gang til! Les det for tredje gang og understrek ”min”, ”meg” og ”jeg”. Les det for fjerde gang og understrek ”han”, ”han” og ”han” hver gang ordet står der. Halleluja!