forside_hy.jpg

 

Gjeldfri 2011 er et forlokkende utsagn og et sterkt ønske. Veien dit fremstår gjerne ikke alltid like tiltalende. Men det er med økonomi som med alt annet i en menighet: Nøkkelen er det kollektive der alle bidrar med det de gitt å forvalte. Da blir bidraget for hver enkelt av oss overkommelig. En slik utfordring strekker oss. Det er bibelsk og sunt så lenge det ikke oppfattes som krav, noe som selvfølgelig ikke er vår hensikt.

 

Vi ønsker oss et langt mer romslig budsjett til å investere i mennesker. Selv om vi vet at brorparten av oss har og skal ha vår tjeneste utenfor kirkeveggene i ulike funksjoner i samfunnet, så vet vi at det er krevende å drifte menighetsapparatet. Vi har god erfaring med deltidsengasjement til studenter og andre i menigheten og vi skulle gjerne gjøre mer ut av dette. Det er til glede og nytte både for menigheten og den enkelte som får med seg verdifull erfaring. Muligheten til å kunne øke staben noe, gir også sterke muligheter til å legge til rette for vekst i Guds rike.

 

Derfor oppfordrer vi deg til å be over og tenke igjennom hva utfordringen betyr for deg!

 

Guds fred!

Asgeir, Eldar, Geir Anton og Tarjei

 

forside_hyside_2_hy