Nyttår.jpg

Det er med stor takknemlighet vi kan se tilbake på året 2014 - vi har vært på en reise hvor vi har vokst nærmere hverandre som menigheten, både på storsamlingene så vel som i husfellesskapene. Det har også vært en gradvis oppdrift innenfor de fleste virkegrener, noe som gjør at sunnheten og styrken til menigheten har vokst. Denne jevne oppdriften skyldes mange menneskers bidrag, fra eldsteråd, forstander, stab, frivillige og menigheten i sin helhet! Det er derfor med stor forventing vi går inn i 2015, i den tro og bønn til Gud at det vil bli et år som overgår alt vi har sett til nå og at et nytt framtidsfylt kapittel vil skrives i livet til den enkelte medlem, menigheten og byen vår! Første gudstjeneste på nyåret er den 4. januar, hvor vi samles til familiefest med lovsang, dåp og Håvard slår an takten for nyåret ved å sitte fokuset der det hører hjemme - Jesus!

- Det beste ligger foran!