En av de kristne bekjennelser som en kan høre ganske ofte både i tale og sang, vitnesbyrd og bekjennelse, består i utgangspunktet av tre ord: ”Gud er god.” Jeg sjekket databibelen og fant (litt til min forbauselse) at de tre ordene sammen bare forekommer én gang. Det er salmisten Asaf som synger: ”Ja, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet” (Sal 73,1). Selv om han synger om Guds godhet mot Israel, er det selvsagt gyldig for alle som ved troen på Jesus Messias har fått del Israels velsignelser.

Les mer på basileia.