Gud har gitt deg livet

han har gitt deg evner

han har gitt deg sin sønn

han har gitt deg sin Ånd

han har gitt deg evig liv

- hele livet med ham er en gave.

For så høyt har Gud elsket verden at han... gav!

... det eneste du trenger å gjøre i møte med Gud er å si ... takk.

takk at du har sendt din sønn

takk Jesus, at du døde for meg

takk at du har gitt meg evig liv

takk at du har latt meg få din Ånd inni meg

...

for at en gave skal kunne kalles en gave, er den både ufortjent, gratis og forutsetter både en giver og en mottaker. Naturlig respons hos mottaker er takk, naturlig hjerteholdning hos giver er et ønske om å ville mottaker godt.

Gud er god, livet er en gave - livet med Ham er en gave.

Det er på sin plass med en takk :)