Daniel_Sabjornsen.jpg

Når jeg gikk og ba på Rolland fikk jeg se to gutter, jeg gikk bort til de og spurte om de hadde noen skader, de sa at de ikke hadde noe, men etter at jeg hadde snakket litt med de sa den en at han hadde brukket tommelen 5 ganger, og for to uker siden hadde han knukket den, men den var grodd igjen, men han hadde smerter og kunne ikke bøye den like langt bak som GUD hadde skapt han når han var født. Jeg fikk be for han og han ble helt helbredet, smerten forsvant, og han kunne bøye den like langt bak som før. Så sa han andre at han hadde hatt vondt i ryggen i ca.1 1/2 år, han hadde vært hos leger men de hadde ikke hjulpet han(Mark 5:24-29) Fikk be for han og han ble mommentant helbredet til JESUS sin ÆRE alene!!! hehe, det var gøy!!! Han en var mørk redd, så jeg sendte han ned i skogen, og når han kom opp igjen sa han at han var redd når han gikk ned i mørke der, fikk press hendene på magen og ryggen og press inn GUDS kjærlighet ( han sa at han kjente GUDS kjærlighet)1johannes 4:18. Når han gikk ned i skogen igjen var det ingen frykt!!!!!!
Han andre hadde brukt briller før, men han gjorde det ikke no, men det ene øye gikk i kryss, så synet var skjevt, fikk legge hendene på øynene, og det øye som gikk i kryss ble rettet opp i JESUS sitt navn, han sa at synet ble helt beint, og vi kunne se at øye var rettet opp!!!!! Han hadde asma og, fikk proklamere GUDS hellige tjener JESU navn over asmaen, og han løpte opp bakken uten og være annpusten!!!!!! HALLELUJA; ALL ÆRE TIL JESUS!!!!

Når jeg ba etter å ha opplevd dette, så spurte jeg GUD hvorfor jeg fikk  se helbredelsene og han sa;" Fordi du er MITT barn, jeg sparer ikke NOE godt for mine barn!!: )

VÅR GUD ER STOR OG HAN GJØR STORE UNDER!!!!!! Det hele handler i bunn og grunn om GUDS evige KJÆRLIGHET til oss!!!! Jeremia 31:3.

Kan ikke si annet enn ALL ÆRE TIL JESUS ALENE!!!!!!!!!!

Rom11:36. For av Ham og ved Ham og til Ham er ALLE ting. Han tilhører ÆREN i ALL evighet. AMEN!!!!!