kib_-_forsamling__ii_05.04.24.jpg

Hver søndag ønsker Kristkirken velkommen til gudstjeneste i lokalene i NRK-bygget i Kanalveien 90 på Minde.

Gudstjenesten begynner klokken 11 og varer et par timer.

En gudstjeneste i Kristkirken er kanskje annerledes enn det du er vant til fra andre sammenhenger. Du vil snart oppdage at lovsangen er et viktig element. Vi ser på lovprisning og tilbelse som et vesentlig element i det kristne liv og derfor også i vår gudstjeneste. Ofte kan den ta mer enn en halvtime. Noen sitter, noen står, noen rekker armene i været, noen danser eller vifter med fargerike banner. Føl deg fri til å sitter eller stå - finn det som er best for deg. Men vær deltaker i lovsangen, ikke bare tilskuer eller tilhører.

Et annet viktig element i gudstjenesten er bønnen. Oftest er det en eller to personer som leder den fra plattformen. For hver søndag er der et emne som er hovedbønneemnet for den dagen. Det kan være landet vårt eller byen vår eller menigheten eller menighetens misjonærer og misjonspartnere. I tillegg bes det for mennesker som har spesielle bønnebehov. Har du noen eller noe du ønsker menighetens forbønn for, er det fint om du leverer det i skriftlig form til en av dem som sitter på første benk nedenfor prekestolen og leder dagens gudstjeneste - helst før gudstjenesten begynner!

Etter bønnen er det tid for offer. Som regel sendes kollektkurvene rundt i benkene. Siden Bibelen forteller oss at Gud elsker en glad giver, ber vi frimodig om en gave til menighetens arbeid eller til andre som trenger vår støtte til misjon eller andre gode formål.

Men det blir ingen rett gudstjeneste uten forkynnelse av Guds ord. Så vi bruker god tid også på det. Som oftest er det en av menighetens egne forkynnere som har ansvaret for dette. Andre ganger er det gjestetalere.

Vi tror likevel at der skal være rom for andre budskap fra Gud enn gjennom den regulære forkynnelsen. Derfor minner vi hverandre om apostelens ord: "Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse." Tror du at Gud har minnet deg om noe som kanskje skal deles med hele forsamlingen, henvender du deg til møtelederne på første benk.

To ganger i måneden feirer vi nattverd i gudstjenesten. Alle som tror på Jesus som sin Frelser og Herre, er velkommen til nattverden. Den er ofte noe av det første som skjer under gudstjenestene våre.

Vi er en menighet som ønsker å gi rom for den kreativitet Gud har lagt ned i sitt folk. Det gjør at en gruppe medlemmer stadig arbeider med innslag til gudstjenestene. Det kan være videosnutter, sketsjer og drama, bilder, dans, musikk osv. Det kan bli utdyping av lovsangen eller andre ganger av forkynnelsen.

Ønsker du personlig forbønn er der alltid veiledere klar til å be for deg i etterkant av gudstjenesten - eller om det er ditt behov: vise deg veien til fred med Gud! På de fleste gudstjenestene er der også ett eller to profetiske team som betjener dem som ønsker det den første timen etter selve gudstjenesten.

Som regel er barna med på første del av gudstjenesten. Deretter går de til søndagsskole og bibelklasser. Omtrent en gang i måneden har de sin egen barnegudstjeneste som begynner klokken 11.

Så velkommen til gudstjenste i Kristkirken! Se deg rundt, hils på folk. Sørg for å ha god tid. Ta en tur i kafeen etterpå og få deg en kopp kaffe eller noe mer!