Matteus-21-5.jpg

Kirkeårets største høytid står for døren, og her følger informasjon om Kristkirkens program denne påsken: Palmesøndag, 29.mars -
Kl. 11.00: Denne søndagen feirer vi gudstjeneste sammen med Troens Ord, som også leier lokalene våre for menighetssamlinger. Pastor i Troens Ord, Ricardo Matos forkynner denne dagen. I etterkant av gudstjenesten samles vi i kafeteriaen for å spise og samtale sammen. Vi gjør det slik at alle medbringer noe mat til fellesskapet, mens Kristkirken stiller med varm/ kald drikke.

Tradisjon tro feirer vi siste del av påsken i Frikirkens lokaler (St.Olavs vei 10) sammen med Frikirken og Sandsli menighet:


Skjærtorsdag, 2.april -
Kl. 18.00: Reidar Paulsen forkynner.

Langfredag, 3.april -
Kl.11.00: Leif Erik Nilsen forkynner.

1.Påskedag, 5.april -
Kl.11.00: Stig Magne Heitmann forkynner.

Håper dere alle får en god påske i hytter og heimer! Oppmuntringen på vei inn i påsken er; «Se, din konge kommer til deg» (Matt. 21:5) – det er ikke først og fremst vi som kommer til Gud, men han som kommer til oss. La denne sannheten få glede og styrke deg i disse høytidsdagene!

Varme hilsener - staben i Kristkirken