Matteus-21-5.jpg

Kirkeårets største høytid står for døren, og her følger informasjon om Kristkirkens program denne påsken: Palmesøndag, 20.mars kl. 11.00: Denne søndagen feirer vi gudstjeneste sammen med Troens Ord, som også er leietaker i Kristkirkens lokaler. Pastor i Troens Ord, Ricardo Matos forkynner denne dagen. I etterkant av gudstjenesten samles vi i kafeteriaen for å spise og samtale sammen.

Tradisjon tro feirer vi siste del av påsken i Frikirkens lokaler (St.Olavs vei 10) sammen med Frikirken:


Skjærtorsdag, 24.mars - kl. 18.00. NB! Ta med litt mat til fellesskapet - gudstjenesten starter med et måltid.

Langfredag, 25.mars - kl.11.00.

1.Påskedag, 27.april -
 kl.11.00.

Håper dere alle får en god påske i hytter og heimer! Oppmuntringen på vei inn i påsken er; «Se, din konge kommer til deg» (Matt. 21:5) – det er ikke først og fremst vi som kommer til Gud, men han som kommer til oss. La denne sannheten få glede og styrke deg i disse høytidsdagene!

Varme hilsener - staben i Kristkirken