Han hadde såvidt jeg vet ikke vært på et karesmatisk møte før. Han ville ha Den Hellige Ånd, så vi ba om at han måtte bli fylt. Så dro han hjem til en plass der det er få åndsfylte kristne, og han har begynnt å leve et radikalt liv med Gud der, og ønsker å bli fylt av Den Hellige Ånd hver dag. Halleluja!

Hilsen Øystein Lie