VisionHauge-header.jpg

Hauge Norway vil ha sitt fokus på å bygge opp

  • bærekraftig utvikling til ånd, sjel og legeme i utviklingsland gjennom mikrofinans, samfunnsbygging og misjon
  • sunne bedrifter i Norge og utviklingsland for å skape arbeidsplasser og økonomisk fremgang, slik Hauge selv gjorde det forbilledlig for 200 år siden
  • koordinering av de ulike arbeidene i Norge og i utlandet

20.-21. januar 2012 arrangerer Hauge Norway en konferanse med fokus på samfunnsendring i Hauge ånd og kraft. Konferansen arrangeres i samarbeid med Oase Business og Jan Ernst Gabrielsen fra Haugekomiteen. Tema er «Nyskapende næringsliv og åndelig vekkelse – samfunnsendring i Hauges ånd og kraft».

På samme måte som Hauge ble et redskap for Guds verk i sin tid, trenger vi åndsfylte kristne på den samfunnsmessige arena også i dag. Til å utruste næringslivsfolk med dette er det invitert flere forkynnere og ledere som lever dette ut i sin hverdag. Hovedtalere blir Stefan Edefors fra "Business Class" i Sverige, Kris Edler fra Joseph International i Kansas, USA og Jan Ernst Gabrielsen.

--

For mer informasjon se: http://www.visionhauge.com/ 

eller last ned info-ark om konferansen:

pdf Nyskapende næringsliv og åndelig vekkelse - januar 2012.pdf