Da jeg kom på skolen han det plaketer OVERALT med overskriften "møt Jesus", det gikk kjapt opp for meg at dette kom ikke til å bli et vanlig styremøte! Det dukket opp ca 30 elever, flesteparten ufrelste. Jeg forkynte evangeliet om korset, delte vitnesbyrd om hva Gud holder på med for tiden og inviterte til forbønn for behov. Mange syke ville bli bedt for. Jesus helbredet en jente som hadde senebetennelse i begge håndleddene og begge anklene, en jente som slet med mirgrene ble også helbredet momentant! Til slutt var det en jente som hadde ryggsmerter som ville bli bedt for, det viste seg at ryggsmertene kom av at den ene forten var 2-3cm kortere enn den andre! Jeg spurte henne om hun ville ha lengre eller kortere ben, hvorpå hun sa at hun ville at den korte skulle vokse ut. Vi begynte å be og etter et par sekunder begynte hun å rope, det gikk ann å se at foten vokste utover!!! Da hun reiste seg igjen var ryggsmertene helt borte, og begge beina like lange... Amen!!!
Jeg fortalte de kristne elevene at dette er helt vanlig for kristne mennesker og at alle kan gjøre det, så da begynte de å be for flere av de andre syke som var der! Det kommer til å skje flere tegn og under på Knarvik VGS...
 
Gud er god
 
Hilsen Kristoffer Karlsen